1
00:00:04,890 --> 00:00:07,563
V ČÍSLE 9
Překlad: datel071

2
00:00:12,118 --> 00:00:13,253
NERUŠIT

3
00:00:38,049 --> 00:00:41,656
K VAŠIM SLUŽBÁM

4
00:01:02,305 --> 00:01:03,686
BIBLE SVATÁ

5
00:01:42,114 --> 00:01:44,032
NADRŽENÉ NEVĚSTY

6
00:01:44,639 --> 00:01:46,142
Prokrista.

7
00:02:19,183 --> 00:02:22,781
Dobrý den, jmenuji se Eric Muller.
Jsem ředitel hotelu.

8
00:02:22,816 --> 00:02:26,159
- Je vše v pořádku?
- Ano, děkuji.

9
00:02:26,198 --> 00:02:28,583
Snažím se najít vypínač ke koupelně.

10
00:02:28,618 --> 00:02:30,562
Je to tento, pane.

11
00:02:32,805 --> 00:02:35,269
Aha. Já myslel, že ten jsem zkoušel.

12
00:02:35,304 --> 00:02:38,935
Pán odvedle říkal,
že slyšel projevy bolesti.

13
00:02:40,932 --> 00:02:42,498
To byla nejspíš televize.

14
00:02:43,429 --> 00:02:46,015
Mám vám sem poslat někoho
z týmu péče o hotelové hosty,

15
00:02:46,059 --> 00:02:48,751
- aby vám osvětlil fungování pokoje?
- Myslím, že to zvládnu.

16
00:02:48,787 --> 00:02:51,809
Ceduli NERUŠIT jsem taky našel.

17
00:02:51,853 --> 00:02:55,882
Překontroluji záruční lhůtu
na karamelových sušenkách, když dovolíte.

18
00:02:55,922 --> 00:02:59,133
Právě je obměňujeme
a já rád bývám...

19
00:03:00,250 --> 00:03:02,353
v lůně dění.

20
00:03:02,388 --> 00:03:04,200
Tak se na to podívejme.

21
00:03:05,604 --> 00:03:08,674
V pořádku, jak jsem doufal.
Zbývá jim dobrých pár měsíců.

22
00:03:08,709 --> 00:03:10,495
Už má dušička klid?

23
00:03:10,539 --> 00:03:14,274
Spolu s hotelovými prospekty
........