1
00:00:03,000 --> 00:00:05,960
Uklízela jsem vám pokoj,

2
00:00:05,960 --> 00:00:09,300
když se koš na odpadky převrhl
a uviděla jsem nějaký papír...

3
00:00:09,300 --> 00:00:14,970
Všimla jsem si, že je na něm angličtina, tak jsem to slovo od slova přepsala.

4
00:00:14,970 --> 00:00:18,200
-Omlouvám se!
-Andó Hano.

5
00:00:20,000 --> 00:00:23,310
Je pravda, co jsi právě řekla?

6
00:00:25,700 --> 00:00:30,000
Ano, je to všechno pravda.

7
00:00:31,400 --> 00:00:34,520
To jsem si myslela.
Říkala jsem si, že bys to nezvládla.

8
00:00:34,520 --> 00:00:39,330
Paní ředitelka Blackburnová bude informována
a ty budeš přísně potrestána.

9
00:00:39,800 --> 00:00:42,100
Hana kvůli závěrečné zkoušce

10
00:00:42,270 --> 00:00:46,200
zcela okopírovala
milostný dopis slečny Scottové.

11
00:00:46,200 --> 00:00:48,400
Konečně ji odhalily.

12
00:00:50,470 --> 00:00:55,750
Hanako a Anna
Přeložila: Zíza, korektura fishmancz

13
00:02:04,000 --> 00:02:08,080
Z hloubi srdce se
omlouvám za její jednání.

14
00:02:08,080 --> 00:02:11,600
Stalo se to kvůli mé neopatrnosti.

15
00:02:12,150 --> 00:02:15,050
Podvádění je podvádění.

16
00:02:15,090 --> 00:02:16,790
Potrestejte ji.

17
00:02:30,770 --> 00:02:36,700
-Andó Hano.
-Ano?

18
00:02:39,680 --> 00:02:42,180
Jdi do postele!

19
00:02:42,250 --> 00:02:44,850
A zůstaň si tam na věky věků!

20
00:02:59,470 --> 00:03:03,070
Určitě ji vyhodí, že?

21
00:03:03,250 --> 00:03:07,940
Bez Hany se nejvíc
budu strachovat o tebe.

22
00:03:07,940 --> 00:03:10,750
Odteď se už nebudeš
moct vyhnout úklidu.

23
00:03:10,750 --> 00:03:13,900
........