1
00:00:03,900 --> 00:00:07,420
To je Hana, která byla přijata
na školu před pěti lety

2
00:00:07,450 --> 00:00:10,650
a tak vyděšená z angličtiny
i zahraničních učitelů,

3
00:00:10,700 --> 00:00:12,830
až by nejraději utekla.

4
00:00:12,950 --> 00:00:17,290
V poslední době ji nebylo možné
najít bez cizojazyčných knih.

5
00:00:17,290 --> 00:00:20,190
Až taková byla její láska k angličtině.

6
00:00:20,190 --> 00:00:23,490
Co je to za slovo?

7
00:00:31,850 --> 00:00:34,650
Stůj!

8
00:00:36,980 --> 00:00:39,210
Běž do postele, Hano!

9
00:00:39,910 --> 00:00:41,320
Nejsem Hana!

10
00:00:41,320 --> 00:00:43,980
Prosím, říkejte mi Hanako!

11
00:00:43,980 --> 00:00:49,220
Hanako a Anna
Přeložila: Zíza, korektura fishmancz

12
00:02:12,600 --> 00:02:18,950
Palpitace...

13
00:02:19,950 --> 00:02:22,820
Co je to za slovo?

14
00:02:22,820 --> 00:02:27,120
Hm...
Co to je?

15
00:02:29,290 --> 00:02:34,960
Jak se daří?

16
00:02:34,960 --> 00:02:38,630
Hano, zase jsi běhala po chodbě,
a tak sis musela jít lehnout?

17
00:02:39,530 --> 00:02:44,510
Jo... Daigo.
Mohla bych si půjčit tvůj slovník?

18
00:02:44,510 --> 00:02:47,310
Jistě.

19
00:02:47,310 --> 00:02:50,010
-Tady je.
-Děkuju.

20
00:02:55,400 --> 00:02:58,320
Rodiče mi navrhli, že se mohu vdát!

21
00:02:58,320 --> 00:03:00,920
No tedy! A za koho?

22
00:03:00,920 --> 00:03:03,820
Proti jeho rodině není námitek,
ale vypadá jako divočák!

23
00:03:03,820 --> 00:03:06,590
Zajímalo by mě, jestli by se neobjevil
........