1
00:00:06,292 --> 00:00:07,792
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,875 --> 00:00:14,250
Ahoj, jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,292 --> 00:00:16,792
- Ahoj, prcku.
- <i>Tut Tut</i>

4
00:00:16,875 --> 00:00:18,083
Otík!

5
00:00:19,875 --> 00:00:21,125
- Kristýnka!
- <i>Tut Tut</i>

6
00:00:22,167 --> 00:00:23,583
- Vrať se.
- <i>Tut Tut</i>

7
00:00:25,083 --> 00:00:25,917
<i>Tut Tut</i>

8
00:00:27,667 --> 00:00:29,125
<i>Otík Klakson!</i>

9
00:00:30,000 --> 00:00:32,208
„Úplně nejlepší kamarád.“

10
00:00:32,708 --> 00:00:34,792
<i>Autobusy jsou zpátky.</i>

11
00:00:34,875 --> 00:00:36,208
Paráda!

12
00:00:36,292 --> 00:00:39,208
Díky, že jste přišli! Jsem Justin Pípr.

13
00:00:39,292 --> 00:00:41,083
A já jsem Chaz Parkovač.

14
00:00:41,583 --> 00:00:44,792
- A já…
- Aaron Autokar!

15
00:00:44,875 --> 00:00:46,750
- Právě sledujete
- „Srdce

16
00:00:46,833 --> 00:00:49,375
- na plné…
- otáčky.“ Formaci.

17
00:00:51,542 --> 00:00:54,625
<i>Brzdi! Než se mi srdce roztočí!</i>

18
00:00:55,333 --> 00:00:58,667
<i>Říkám brzdi!</i>
<i>Než se mi srdce roztočí!</i>

19
00:00:58,750 --> 00:01:01,125
Páni, ty znáš všechna slova?

20
00:01:01,208 --> 00:01:05,167
Jo, nejenom slova,
ale i všechny sloky a refrén.

21
00:01:05,250 --> 00:01:06,333
I tu mezihru,

22
00:01:06,417 --> 00:01:09,083
když říkají,
proč máš nejkrásnější úsměv.

23
00:01:09,167 --> 00:01:10,708
<i>Vy všichni tam doma.</i>
........