1
00:00:36,537 --> 00:00:39,206
Teda! Nic z toho se nedělo
když jsme sem posílali robota.

2
00:00:39,248 --> 00:00:41,959
- Co je to ve vzduchu?
- Popel.

3
00:00:42,042 --> 00:00:44,837
Dobrá, Danieli.
Zadej adresu, ať odtud vypadneme.

4
00:00:44,920 --> 00:00:46,505
Nejsem proti.

5
00:00:48,757 --> 00:00:50,342
Počkejte chvíli.

6
00:00:54,596 --> 00:00:56,223
Něco tam je.

7
00:01:04,940 --> 00:01:08,402
Je to žena, je živá.
Tady je jich víc - pospěšte si.

8
00:01:16,368 --> 00:01:18,287
Ten není živý.

9
00:01:18,370 --> 00:01:20,080
Tenhle ano.

10
00:01:27,379 --> 00:01:31,091
Je to přesně jako v Pompejích. Všichni se udusili
ještě než začala téct láva.

11
00:01:42,686 --> 00:01:44,104
Co je tohle?

12
00:01:44,146 --> 00:01:46,523
O'Neille!
Jsou tady ještě dva živí.

13
00:01:49,985 --> 00:01:53,155
Carterová?
Jak dlouho bude trvat, než se usmažíme?

14
00:01:53,238 --> 00:01:56,366
Nevím, pane, nejsem odborník na sopky.
Mohou to být dny, mohou to být minuty.

15
00:02:15,511 --> 00:02:17,137
Ne...

16
00:02:18,472 --> 00:02:19,848
pomáhejte nám.

17
00:03:39,511 --> 00:03:41,680
Pohněte se.
Uvolněte prostor.

18
00:03:49,730 --> 00:03:51,398
- Dobrá. Pojďme.
- Jste v pořádku?

19
00:03:51,481 --> 00:03:53,066
Jo.

20
00:03:58,488 --> 00:04:01,033
Plukovníku O'Neille,
Co se stalo?

21
00:04:01,116 --> 00:04:03,243
Setkali jsme se s ...

22
00:04:03,327 --> 00:04:05,120
velmi prudkou sopečnou
aktivitou, pane.

........