1
00:00:01,446 --> 00:00:04,874
Ostrov s obřími sochami.

2
00:00:04,917 --> 00:00:07,877
Rozsáhlá plošina pokrytá
obrovskými geoglyfy.

3
00:00:08,878 --> 00:00:10,053
Megalitické naleziště,

4
00:00:10,097 --> 00:00:13,709
které se datuje do
více, než 10 000 př.n.l.

5
00:00:13,752 --> 00:00:14,927
V <i>Ancient Aliens</i>

6
00:00:14,971 --> 00:00:17,060
jsme putovali přes pouště,

7
00:00:17,104 --> 00:00:18,148
prodírali se džunglemi,

8
00:00:18,192 --> 00:00:20,194
letěli na odlehlé ostrovy,

9
00:00:20,237 --> 00:00:22,892
a vylézali na skalnaté hory

10
00:00:22,935 --> 00:00:25,068
ve snaze zkoumat tyto
neobvyklá místa,

11
00:00:25,112 --> 00:00:29,072
které, zdá se, vzdorují
jakémukoliv běžnému vysvětlení.

12
00:00:29,116 --> 00:00:31,335
Ohlédneme se zpět na to, co považuji

13
00:00:31,379 --> 00:00:34,164
za deset nejlepších starověkých
míst, které jsme navštívili.

14
00:00:34,208 --> 00:00:37,080
A vy sami se můžete rozhodnout,

15
00:00:37,124 --> 00:00:41,693
zda mají tato místa důkaz,
že Země byla navštívena

16
00:00:41,737 --> 00:00:44,044
mimozemšťany.

17
00:00:44,687 --> 00:00:49,833
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

18
00:00:51,486 --> 00:00:54,228
Když přemýšlím o všech záhadných místech,

19
00:00:54,271 --> 00:00:56,795
které jsme zkoumali v <i>Ancient Aliens</i>,

20
00:00:56,839 --> 00:01:00,190
je opravdu náročné zredukovat je na deset,

21
00:01:00,234 --> 00:01:02,758
a ještě těžší je hodnotit.

22
00:01:02,801 --> 00:01:06,022
Každé z těchto míst nabízí
přesvědčivý důkaz,

23
00:01:06,066 --> 00:01:09,547
že mimozemšťané navštívili naše předky.

........