1
00:00:00,070 --> 00:00:02,741
www.titulky.com
Přeložil: martanius105

2
00:00:02,766 --> 00:00:05,094
Přečasoval a rozdělil řádky: Nih

3
00:00:49,229 --> 00:00:56,877
<i>Obyvatelé města Pine Mills již po
generace tvrdí, že vídají vysokou osobu</i>

4
00:00:56,902 --> 00:01:05,170
<i>zahalenou stínem, jak vystupuje z jezera
s plamenem na hrudi a nadějí v očích...</i>

5
00:01:08,688 --> 00:01:16,563
<i>VODNÍ MUŽ</i>

6
00:01:59,680 --> 00:02:02,050
<i>Detektiv Knoxx šel ke hřbitovu tak,</i>

7
00:02:02,080 --> 00:02:04,650
<i>jako už nesčetněkrát.</i>

8
00:02:06,750 --> 00:02:09,650
<i>Ale tato vražda je v něčem</i>

9
00:02:09,690 --> 00:02:12,420
<i>velmi zvláštní.</i>

10
00:02:12,460 --> 00:02:14,660
<i>To tělo v rakvi totiž...</i>

11
00:02:14,690 --> 00:02:17,490
<i>patřilo samotnému detektivu Knoxxovi.</i>

12
00:02:18,700 --> 00:02:20,630
<i>Jsem duch.</i>

13
00:02:27,840 --> 00:02:29,140
Gunnere!

14
00:02:35,010 --> 00:02:36,780
Haló.

15
00:02:42,590 --> 00:02:46,760
Kdepak je ten můj synáček?

16
00:02:48,530 --> 00:02:49,930
Hmm.

17
00:02:52,060 --> 00:02:55,400
Přísahala bych, že tu byl.

18
00:02:57,040 --> 00:02:59,070
Hm.

19
00:02:59,100 --> 00:03:00,870
Vážně s ním musím mluvit.

20
00:03:03,940 --> 00:03:05,940
Myslels, že tě nevidím?

21
00:03:05,980 --> 00:03:07,510
-Ne, nemyslel...
-Jakoby sis

22
00:03:07,540 --> 00:03:08,880
-to myslel.
-Nemyslel!

23
00:03:18,520 --> 00:03:20,890
Co sis myslel?

24
00:03:20,930 --> 00:03:22,830
Vydáváš divný zvuky.
........