1
00:00:53,708 --> 00:00:54,791
ŠKOLNÍK

2
00:01:43,250 --> 00:01:45,250
José, kde jste byli o prázdninách?

3
00:01:45,333 --> 00:01:48,583
Ani se neptej.
Dva měsíce u tetiček v Portugalsku.

4
00:01:48,666 --> 00:01:50,291
Ani neumí francouzsky.

5
00:01:50,375 --> 00:01:51,375
Jako tvoje máma!

6
00:01:51,458 --> 00:01:53,250
Co? Máma umí francouzsky.

7
00:01:53,333 --> 00:01:55,083
Jo, ale není jí rozumět.

8
00:01:55,166 --> 00:01:57,916
Zmlkněte, musím vám říct něco důležitýho.

9
00:01:58,000 --> 00:02:00,041
- A co?
- Jo, co to je?

10
00:02:00,125 --> 00:02:01,208
Pojďte.

11
00:02:02,375 --> 00:02:04,875
- O co jde?
- Řekni nám to!

12
00:02:04,958 --> 00:02:07,166
No tak!

13
00:02:07,250 --> 00:02:08,500
Udělal jsem to.

14
00:02:12,708 --> 00:02:17,583
A co? Řekni nám to!

15
00:02:17,666 --> 00:02:21,916
Na dovolený jsem šel do klubu
a líbal jsem se s Ingrid.

16
00:02:22,000 --> 00:02:22,958
Se Švédkou?

17
00:02:23,041 --> 00:02:24,375
Jo, modrooká blondýna.

18
00:02:24,458 --> 00:02:27,583
Měli jste vidět ty její obří dudy.

19
00:02:27,666 --> 00:02:29,250
Já radši hnědovlásky.

20
00:02:29,333 --> 00:02:30,666
Co udělal?

21
00:02:30,750 --> 00:02:32,625
- Kolik jí bylo?
- Šestnáct.

22
00:02:34,916 --> 00:02:36,125
No a dál?

23
00:02:36,208 --> 00:02:38,041
Líbali jsme se. Klasika.

24
00:02:38,125 --> 00:02:40,750
- Klasika? Dobrá volba.
........