1
00:00:10,761 --> 00:00:14,348
Za pět týdnů,
co jsme se vrátili z mise na PX7-941,...

2
00:00:14,515 --> 00:00:16,517
Místní ji nazývají Madrona.

3
00:00:16,684 --> 00:00:19,353
...jsme již dokázali zpracovat
většinu získaných dat.

4
00:00:19,478 --> 00:00:23,399
A na jejich základě jsme dospěli
k překvapivému zjištění.

5
00:00:23,565 --> 00:00:25,818
- A to je?
- No, pane,...

6
00:00:25,985 --> 00:00:29,530
...obyvatelé planety dokáží
aktivně ovlivňovat její klima.

7
00:00:29,697 --> 00:00:32,366
Když to zjednoduším,...

8
00:00:32,533 --> 00:00:36,412
...tak jim stačí udělat... tohle.

9
00:00:36,578 --> 00:00:38,622
Máte plodiny, které potřebují zavlažovat?

10
00:00:38,789 --> 00:00:40,791
Objednáte si déšť.

11
00:00:40,958 --> 00:00:44,211
Když je potřeba slunce, stačí si o něj doslova říct.

12
00:00:44,378 --> 00:00:47,381
Jste si jisti, že jste nebyli
pod vlivem místního čaroděje?

13
00:00:47,548 --> 00:00:50,551
Věřte mi, generále, nikdo nebyl tak
skeptický jako já.

14
00:00:50,718 --> 00:00:54,555
Ale možná jsme narazili na zatím
nejdůležitější kus technologie,...

15
00:00:54,722 --> 00:00:57,057
...který jsme doposud
na našich misích objevili.

16
00:00:58,392 --> 00:01:00,561
Ani Goa'uldi nemají nic podobného.

17
00:01:00,728 --> 00:01:02,521
A myslíte, že víte,
jak to funguje?

18
00:01:02,688 --> 00:01:06,317
Myslíme si, že planeta byla vytvořena
asi před 900 lety.

19
00:01:06,483 --> 00:01:11,280
A Madroňané jsou technicky primitivní,
takže to nejspíš udělala nějaká jiná rasa.

20
00:01:11,447 --> 00:01:14,116
Zdá se, že počasí reguluje tady to zařízení.

21
00:01:14,283 --> 00:01:16,827
Místní mu říkají svatý kámen.

22
00:01:16,994 --> 00:01:21,332
Je to starobylý artefakt,
původem zřejmě od té cizí rasy.
........