1
00:00:18,598 --> 00:00:21,598
www.titulky.com

2
00:00:21,799 --> 00:00:25,209
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

3
00:00:25,600 --> 00:00:27,807
Vrátíme se.

4
00:00:39,960 --> 00:00:43,601
Nevím, Abbie. Chceš tohle
udělat? Začínám být nervózní.

5
00:00:43,760 --> 00:00:45,888
- Samozřejmě, že chci.
- Ale co když to někdo zjistí?

6
00:00:46,040 --> 00:00:49,089
Nikdo to nezjistí. Sundej
si tu hloupou čepici.

7
00:00:49,240 --> 00:00:52,084
Nechci, aby mě poznali. Víš do jakých
problémů bychom se mohli dostat?

8
00:00:53,720 --> 00:00:55,051
Sakra, už jde.

9
00:00:58,240 --> 00:01:00,129
Vy lidi hledáte mě?

10
00:01:02,160 --> 00:01:05,881
Slyšeli jsme, že máš matroš...
který tě udělá rychlejším.

11
00:01:07,240 --> 00:01:09,288
- Kdo ti to řekl?
- Devonův bratr.

12
00:01:09,440 --> 00:01:10,771
Neříkej mé jméno.

13
00:01:12,120 --> 00:01:14,043
Dobře, máš peníze?

14
00:01:23,720 --> 00:01:26,929
Poslyš, půjdu a vezmu matroš.
Musíte tady počkat.

15
00:01:27,080 --> 00:01:29,321
Když se někdo ukáže, musíte jít a schovat se.

16
00:01:30,400 --> 00:01:33,324
- Kam?
- Co takhle přímo tam?

17
00:01:34,760 --> 00:01:36,524
- Za to?
- Dovnitř.

18
00:01:36,680 --> 00:01:39,809
- Nevlezu do odpadkového koše.
- Kamery jsou všude tady.

19
00:01:39,960 --> 00:01:42,531
Když můj šéf uvidí vás, začne mít podezření.

20
00:01:42,680 --> 00:01:45,889
- Nevidím kamery.
- Ježíši, dělej, co říká.

21
00:01:46,040 --> 00:01:49,362
My neurčujeme pravidla. Tohle je jeho rajón.

22
00:01:49,520 --> 00:01:51,204
Pojď.

........