1
00:00:22,221 --> 00:00:24,014
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:26,808 --> 00:00:28,560
<i>Někdo zabil mojí mámu.</i>

3
00:00:30,938 --> 00:00:33,398
<i>Detektiv Dick Grayson.</i>
<i>Povíš mi, co se stalo?</i>

4
00:00:33,482 --> 00:00:36,026
Zavřete mě, něco uvnitř mě je.

5
00:00:36,485 --> 00:00:37,945
<i>Něco zlého.</i>

6
00:00:40,113 --> 00:00:43,700
<i>Probudila jsem se v autě</i>
<i>a oni se mě snažili zabít.</i>

7
00:00:44,952 --> 00:00:46,203
<i>Kdo přesně jsi?</i>

8
00:00:46,370 --> 00:00:47,704
Kdo seš sakra ty?

9
00:00:48,413 --> 00:00:49,331
Já nevím.

10
00:00:52,459 --> 00:00:54,461
<i>Kdo to je, proč ji chceš?</i>

11
00:00:54,711 --> 00:00:55,587
<i>Já nevím.</i>

12
00:00:55,671 --> 00:00:57,673
<i>Musíme do bezpečí a promyslet to.</i>

13
00:00:57,798 --> 00:00:58,799
Ahoj.

14
00:00:59,007 --> 00:01:00,175
Jste aktivováni.

15
00:01:00,842 --> 00:01:01,802
Rodinný výlet.

16
00:01:01,885 --> 00:01:02,970
Kdo chce první?

17
00:01:03,053 --> 00:01:04,221
- Já.
- Já.

18
00:01:05,973 --> 00:01:07,641
Co to je za lidi?

19
00:01:12,646 --> 00:01:13,605
Hanku!

20
00:01:15,357 --> 00:01:17,442
Dawn!

21
00:01:18,777 --> 00:01:19,778
Dawn.

22
00:01:19,861 --> 00:01:21,405
Budeš v pořádku.

23
00:01:22,322 --> 00:01:23,532
Tady jsi, drahoušku.

24
00:01:32,165 --> 00:01:33,125
Hanku!

25
........