1
00:00:03,386 --> 00:00:05,471
HBO uvádí

2
00:00:15,231 --> 00:00:19,944
5, 4, 3, 2, 1...

3
00:00:20,820 --> 00:00:24,240
Šťastný nový rok!

4
00:01:07,825 --> 00:01:11,496
Tak vypadal Wu-chan v prvních
vteřinách roku 2020,

5
00:01:11,663 --> 00:01:14,540
kdy slavil příchod nového roku
jako každé jiné město.

6
00:01:26,511 --> 00:01:28,846
Kolegové, přátelé...

7
00:01:30,056 --> 00:01:31,891
Rok 2020 je zde.

8
00:01:36,896 --> 00:01:40,858
Rok 2020 je přelomový.

9
00:01:41,109 --> 00:01:44,028
Vybudujeme prosperující společnost.

10
00:01:44,278 --> 00:01:47,699
Oblékáme se do rudého.

11
00:01:48,032 --> 00:01:51,244
Usmíváme se hrdostí.

12
00:01:51,953 --> 00:01:55,331
Ve všech ulicích
zní píseň "Moje vlast a já".

13
00:01:55,790 --> 00:02:02,964
<i>Moje vlast a já jsme neoddělitelní.</i>

14
00:02:03,589 --> 00:02:07,176
<i>Kamkoliv kráčím,</i>

15
00:02:07,468 --> 00:02:11,180
<i>pěji na ni chválu.</i>

16
00:02:11,347 --> 00:02:15,226
<i>Pěji chválu na každou horu,</i>

17
00:02:15,310 --> 00:02:19,022
<i>pěji chválu na každou řeku,</i>

18
00:02:19,188 --> 00:02:23,026
<i>na kouř z každého komína,</i>
<i>na každou vesničku,</i>

19
00:02:23,192 --> 00:02:26,779
<i>na každou zatáčku na cestě.</i>

20
00:02:27,363 --> 00:02:31,492
<i>Moje nejdražší domovino.</i>

21
00:02:32,535 --> 00:02:36,080
Vlastenecké city
nám vhánějí slzy do očí.

22
00:02:36,289 --> 00:02:40,501
Vlastenectví představuje
páteř naší země.

23
00:02:43,838 --> 00:02:45,798
1. ledna ráno

24
00:02:45,965 --> 00:02:50,178
........