1
00:00:50,987 --> 00:00:53,990
- Tak já jdu, mami.
- Dávej na sebe pozor.

2
00:00:55,742 --> 00:00:56,576
Pedro.

3
00:01:06,253 --> 00:01:07,462
Mám tě rád, brácho.

4
00:01:08,130 --> 00:01:11,341
Neboj, jak vydělám dolary,
vrátím se pro tebe.

5
00:01:33,488 --> 00:01:36,491
O 20 LET POZDĚJI

6
00:01:37,784 --> 00:01:38,827
MEXIKO

7
00:01:38,994 --> 00:01:41,580
Vem si tašku a běž. Další.

8
00:01:41,663 --> 00:01:43,290
- García.
- García.

9
00:01:53,467 --> 00:01:56,219
Vem si věci a běž. Vítej zpátky v Mexiku.

10
00:01:57,012 --> 00:01:58,138
Nevracej se.

11
00:01:58,722 --> 00:01:59,556
Další.

12
00:02:00,056 --> 00:02:01,683
- Hernandez.
- Hernandez.

13
00:02:26,625 --> 00:02:28,960
SVATÁ SMRT

14
00:02:56,655 --> 00:02:57,656
{\an8}Prachy.

15
00:02:58,323 --> 00:03:01,201
{\an8}Naval prachy, nebo tě oddělám. Dělej.

16
00:03:01,284 --> 00:03:03,912
Vím, že máš prachy, tak je naval, fofrem.

17
00:03:10,335 --> 00:03:11,419
A hodinky.

18
00:03:17,884 --> 00:03:18,885
SILNICE 2010

19
00:05:13,958 --> 00:05:14,959
<i>Hi, Mom.</i>

20
00:05:17,504 --> 00:05:20,340
Jak se máš, maminko?

21
00:05:21,591 --> 00:05:25,011
Jsem Benjamín, copak mě nepoznáváš?

22
00:05:25,762 --> 00:05:27,764
Benjamíne!

23
00:05:31,893 --> 00:05:33,561
Ty zmetku!

24
00:05:41,569 --> 00:05:42,570
Děkuju.

........