1
00:00:21,167 --> 00:00:23,958
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:37,917 --> 00:00:40,583
ROYAL WOODS, MICHIGAN
PŘED 22 LETY

3
00:00:45,083 --> 00:00:52,083
<i>Je ráno, honem z postele.</i>
<i>Slunce září, zas vítá mě nový den.</i>

4
00:00:53,958 --> 00:01:00,792
<i>Poskakuju v rytmu vesele.</i>
<i>Je mi do tance, splní se mi snad sen?</i>

5
00:01:02,583 --> 00:01:09,292
<i>Jsem v šoku, srdce mi nebije.</i>
<i>Dýchat se snažím marně.</i>

6
00:01:10,958 --> 00:01:17,917
<i>Mám pocit, že se mi změní svět.</i>
<i>Myslím, že to cítíš stejně.</i>

7
00:01:19,667 --> 00:01:25,000
<i>Když tě vidím, zastaví se čas,</i>
<i>svět točí se kolem nás.</i>

8
00:01:25,083 --> 00:01:30,917
<i>Octli jsme se před sebou</i>
<i>nějakou zvláštní náhodou.</i>

9
00:01:31,000 --> 00:01:35,958
<i>Nemůžeš vědět, kdy osud zavelí.</i>

10
00:01:36,458 --> 00:01:42,083
<i>Povede tě cestou, kde stát se může cokoli.</i>

11
00:01:42,167 --> 00:01:47,625
<i>Představy mění se časem,</i>
<i>popustíme uzdu fantazii.</i>

12
00:01:47,708 --> 00:01:54,208
<i>Nic už bychom neměnili určitě.</i>
<i>Žít se má hlasitě.</i>

13
00:02:22,208 --> 00:02:28,000
<i>Už nás nezastavíte.</i>
<i>Žít se má hlasitě</i>.

14
00:02:28,083 --> 00:02:33,042
<i>Doma jsme kdekoli,</i>
<i>hlavně že se sejdeme.</i>

15
00:02:33,625 --> 00:02:39,250
<i>Měli jsme vědět,</i>
<i>že ve větším počtu šťastnější budeme.</i>

16
00:02:39,333 --> 00:02:45,542
<i>Nic už bychom neměnili určitě.</i>
<i>Žít se má hlasitě.</i>

17
00:02:45,625 --> 00:02:48,250
<i>Hlasiťákovi!</i>

18
00:02:49,208 --> 00:02:53,792
<i>- Žít se má hlasitě.</i>
<i>- Hlasiťákovi!</i>

19
00:02:55,417 --> 00:02:56,417
<i>Hlasiťákovi!</i>

20
00:02:57,333 --> 00:02:58,833
Ve filmu!

21
00:03:04,000 --> 00:03:08,083
Lily, nevzbudil jsem tě v šest,
abych si s tebou hrál.

22
........