1
00:01:41,768 --> 00:01:45,147
Obeťou som bola
takmer dve desaťročia života.

2
00:01:49,109 --> 00:01:50,777
Nechcené dieťa. Odvrhnuté.

3
00:01:50,861 --> 00:01:53,280
Nechcené dieťa. Odvrhnuté.

4
00:01:53,363 --> 00:01:54,698
Odvrhnuté.

5
00:01:56,283 --> 00:01:57,868
Musela som sa starať sama o seba.

6
00:01:59,119 --> 00:02:00,662
Bojovať proti živlom.

7
00:02:01,538 --> 00:02:04,666
Proti ľuďom. Proti sebe samej.

8
00:02:09,086 --> 00:02:10,422
Svojim démonom.

9
00:03:38,260 --> 00:03:41,138
Ďakujem nášmu hosťovi,
novinárke Poppy Parnellovej,

10
00:03:41,221 --> 00:03:43,682
autorke populárneho podcastu
Prehodnotenie.

11
00:03:43,765 --> 00:03:47,144
Posledná otázka, Poppy.
Na čom sa chystáte pracovať?

12
00:03:47,227 --> 00:03:49,229
Ako nadviažete na sériu
s Warrenom Cavom?

13
00:03:49,813 --> 00:03:55,652
Práca na príbehu Warrena Cava
si vyžiadala odo mňa veľkú osobnú daň.

14
00:03:55,736 --> 00:04:01,450
Tak si doprajem časa dobre si premyslím,
do akého príbehu sa pustím teraz.

15
00:04:01,533 --> 00:04:04,411
Nenechávajte nás čakať
ako na ihlách, Poppy.

16
00:04:04,494 --> 00:04:05,996
Už chceme novú sériu.

17
00:04:06,079 --> 00:04:08,957
No počuli ste to. Ešte si počkáme.
Ďakujem za rozhovor.

18
00:04:09,041 --> 00:04:10,334
Ďakujem za pozvanie.

19
00:04:24,598 --> 00:04:26,058
Ahoj, Poppy.

20
00:04:26,141 --> 00:04:28,060
- Ahoj.
- Ako vždy?

21
00:04:28,560 --> 00:04:30,521
- Áno.
- Dobre.

22
00:04:34,066 --> 00:04:35,067
Prekvapenie!

23
........