1
00:00:03,825 --> 00:00:06,468
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:06,548 --> 00:00:10,914
- Bude se na vás vzpomínat.
- Tvé lži už mě nebaví!

3
00:00:13,795 --> 00:00:15,453
Klid, Isabel.

4
00:00:15,458 --> 00:00:19,050
Harryho tělo nikdo nenašel
a do Galvestonu se nevrátíme.

5
00:00:19,130 --> 00:00:23,419
Nevím, jaký Harry z Galvestonu
to je, ale zjistím to.

6
00:00:23,424 --> 00:00:26,978
Existuje šance, že byl v domě
tu noc ještě někdo jiný?

7
00:00:26,983 --> 00:00:29,393
Proč jste tak arogantní?
Fotka nic nedokazuje.

8
00:00:29,473 --> 00:00:32,075
Dokazuje, že jste tam byla.
Zabila jste Carla

9
00:00:32,155 --> 00:00:34,179
a teď mi zaplatíte,
abych mlčela.

10
00:00:34,184 --> 00:00:36,466
Negativ je náš.
Zaplatili jsme za něj.

11
00:00:36,471 --> 00:00:38,342
Co můžu říct? Život není fér.

12
00:00:40,476 --> 00:00:42,562
Zemřela ve strachu.

13
00:00:42,567 --> 00:00:45,040
Bez sedativ, bez něhy.

14
00:00:45,052 --> 00:00:49,409
Isabel se včera zabila.
A nechala vzkaz, doznání.

15
00:00:49,414 --> 00:00:51,125
Tvrdí, že zabila vašeho muže.

16
00:00:51,130 --> 00:00:53,587
Copak, chlapče?
Zakopal sis tam kost?

17
00:00:54,951 --> 00:00:56,362
Verne, to jsem já.

18
00:00:56,367 --> 00:00:59,097
Nemůžu to vysvětlit.
Chci utéct.

19
00:00:59,438 --> 00:01:01,521
Potřebuju pryč z tohohle domu.

20
00:01:07,904 --> 00:01:11,807
<i>Od vraždy Isabel Duarteové
uběhly tři týdny.</i>

21
00:01:12,198 --> 00:01:14,504
<i>A její vražedkyně
byla nyní členkou</i>

22
00:01:14,516 --> 00:01:17,305
<i>zahradního klubu Elysian Park.</i>
........