1
00:02:20,711 --> 00:02:22,471
Vstávejte, vstávejte!

2
00:02:37,440 --> 00:02:38,731
Ježek.

3
00:02:50,346 --> 00:02:52,079
- Co je, tati?
- Tati, co?

4
00:02:54,912 --> 00:02:56,844
Ne na mě, tam se dívejte.

5
00:02:59,795 --> 00:03:03,144
Kdo nám ten náš chlebíček zadupal do země?

6
00:03:04,477 --> 00:03:07,851
- To muselo být nějaké zvíře.
- To bylo určitě zvíře.

7
00:03:08,343 --> 00:03:10,627
Tati, chytil jsem ježka, tam...

8
00:03:19,796 --> 00:03:22,274
V noci budete mít strážní službu.

9
00:03:28,189 --> 00:03:29,429
Ano, Váňo.

10
00:03:30,210 --> 00:03:31,549
Na stráž, Váňo.

11
00:03:51,639 --> 00:03:54,433
Ježku, je dobré být carem.

12
00:03:54,956 --> 00:03:57,458
Sedíš na trůně a nic neděláš.

13
00:03:58,572 --> 00:04:00,894
A všichni tě milují jen tak.

14
00:04:02,031 --> 00:04:04,031
Copak ten náš tatíček car,

15
00:04:04,499 --> 00:04:05,515
nejspíš spí.

16
00:04:09,171 --> 00:04:11,739
Kéž bych pro cara vykonal hrdinský čin.

17
00:04:11,945 --> 00:04:13,945
Pak by mi car podal ruku a řekl:

18
00:04:14,046 --> 00:04:16,656
"Váňo, odteď jsi mým přítelem."

19
00:04:16,756 --> 00:04:19,624
"Nemám se s kým bavit,
kolem sebe mám blázny."

20
00:04:22,766 --> 00:04:23,766
Ticho.

21
00:04:51,207 --> 00:04:54,234
Takže to je ten,
kdo nám zadupal chlebíček do země.

22
00:04:58,524 --> 00:05:00,695
A ty stůj. Stůj, stůj.

23
00:05:14,057 --> 00:05:15,350
A je pryč.

24
00:05:45,589 --> 00:05:48,255
Ještě uvidíme, kdo s koho!

........