1
00:01:07,698 --> 00:01:11,698
DEVÄŤ NEZNÁMYCH

2
00:01:11,698 --> 00:01:14,698
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

3
00:01:52,696 --> 00:01:54,448
Na toto sa vlastne veľmi teším.

4
00:01:55,157 --> 00:02:00,453
Toto miesto získalo dve celosvetové
ceny za wellness,

5
00:02:00,454 --> 00:02:02,873
duševné zdravie a sociálny vplyv.

6
00:02:03,248 --> 00:02:06,584
Aj keď to druhé mohlo byť ... čestné uznanie.

7
00:02:06,585 --> 00:02:08,961
Faktom je, že táto žena nám dáva

8
00:02:08,962 --> 00:02:10,380
obrovskú cenovú zľavu.

9
00:02:12,424 --> 00:02:14,550
Aká ... aká to spoločensky progresívna vec.

10
00:02:14,551 --> 00:02:17,554
Uprednostňuje uzdravovanie ľudí
namiesto zisku.

11
00:02:18,222 --> 00:02:20,807
Teda ... Myslím, že niektorí z týchto
ďalších ľudí tu

12
00:02:21,683 --> 00:02:23,560
platia ... platia tisíce dolárov.

13
00:02:23,760 --> 00:02:26,560
Máme šťastie!

14
00:02:28,273 --> 00:02:30,484
Vlastne sa už cítim ľahší, čím bližšie sme.

15
00:02:31,818 --> 00:02:33,654
Bude to dobré. Nemyslíš, zlato?

16
00:02:34,905 --> 00:02:37,783
- Áno.


17
00:02:39,117 --> 00:02:40,201
Áno.

18
00:02:40,202 --> 00:02:41,577
Ako sa tam máš?

19
00:02:41,578 --> 00:02:44,747
Ach, nikdy som sa nemala lepšie, otec.
Len sa teším.

20
00:02:44,748 --> 00:02:46,458
Bude to skvelé.

21
00:02:51,505 --> 00:02:53,256
Ahoj, ľudia, tu je Jess.

22
00:02:53,257 --> 00:02:54,216
Takže máme namierené

23
00:02:54,217 --> 00:02:57,176
do transformačného ústavu s názvom Tranquillum.

24
00:02:57,177 --> 00:02:59,595
Označila by som vám to, ale nie sú na sociálnych sieťach.
........