1
00:01:01,208 --> 00:01:04,083
<i>Jai Šrí Krišno, jak se máš?</i>

2
00:01:04,541 --> 00:01:07,875
<i>Tohle je Bombaj, město bohatých.</i>

3
00:01:08,625 --> 00:01:11,875
<i>Každý den se tu</i>
<i>v podnikání protočí miliardy.</i>

4
00:01:11,958 --> 00:01:14,541
<i>A v byznysu existují dva druhy lidí.</i>

5
00:01:15,125 --> 00:01:19,583
<i>Na jedné straně pestrobarevný playboy,</i>
<i>obchodní magnát MD Makwana.</i>

6
00:01:19,958 --> 00:01:23,416
<i>Po nesplacení miliardových</i>
<i>půjček utíká z Bombaje.</i>

7
00:01:24,541 --> 00:01:27,541
<i>A pak je tu chlapík s červeným kufrem.</i>

8
00:01:27,708 --> 00:01:30,375
<i>Přijel do Bombaje, splatit svou půjčku.</i>

9
00:01:30,625 --> 00:01:33,125
<i>Přímo z Indore, Chirag Rastogi.</i>

10
00:01:33,416 --> 00:01:34,958
<i>Zkráceně Charlie.</i>

11
00:01:35,750 --> 00:01:40,000
<i>Charlie není o nic méně pestrobarevný,</i>
<i>ale má problém.</i>

12
00:01:40,500 --> 00:01:44,708
<i>Kamkoli přijde, nastanou velké problémy.</i>

13
00:01:45,458 --> 00:01:49,666
<i>A to jsem já, Karsan Patel,</i>
<i>Charlieho strýc.</i>

14
00:01:49,916 --> 00:01:53,083
<i>Až doteď jsem měl krásný život.</i>

15
00:01:55,083 --> 00:01:58,458
Ahoj, Charlie… to je překvapení!

16
00:02:06,166 --> 00:02:07,875
Kolik dní zůstáváš?

17
00:02:08,125 --> 00:02:11,958
Dní? Může to trvat měsíce
nebo dokonce roky.

18
00:02:12,333 --> 00:02:15,041
Zůstanu tady, dokud nezaplatím otcův dluh.

19
00:02:15,250 --> 00:02:16,333
Ok.

20
00:02:16,458 --> 00:02:18,916
Ale najdu si nějakou práci, neboj se.

21
00:02:19,291 --> 00:02:20,666
Nebudu pro tebe přítěží.

22
00:02:20,750 --> 00:02:24,750
Ne, ale říkal jsem si,
že když v domě máme jen jednu postel,

23
00:02:24,833 --> 00:02:26,916
jak to zvládneme?

24
........