1
00:00:06,167 --> 00:00:08,917
PŮVODNÍ ANIME FILM NETFLIX

2
00:00:12,875 --> 00:00:17,292
<i>Jel vůz vrzavý a šlechtic v něm,</i>

3
00:00:17,375 --> 00:00:24,250
<i>náramek měl s mocí tajemnou,</i>

4
00:00:24,917 --> 00:00:29,417
<i>co svítil tmou.</i>

5
00:00:37,500 --> 00:00:42,125
<i>Ten šperk svou zvláštní silou z hvězd</i>

6
00:00:42,208 --> 00:00:49,208
<i>uměl zahnat všechny stvůry zlé,</i>

7
00:00:50,083 --> 00:00:53,958
<i>vše zlé.</i>

8
00:00:55,042 --> 00:00:59,500
<i>Pán jel vozem svým</i>

9
00:00:59,583 --> 00:01:03,292
<i>lesem setmělým,</i>

10
00:01:03,375 --> 00:01:08,208
<i>pak lapky nůž ucítil…</i>

11
00:01:08,292 --> 00:01:11,250
<i>Za chvíli už spal,</i>

12
00:01:11,333 --> 00:01:15,833
<i>lapka si náramek vzal,</i>

13
00:01:17,250 --> 00:01:23,292
<i>aby pomáhal mu bránit</i>

14
00:01:23,875 --> 00:01:29,083
<i>se všem stvůrám.</i>

15
00:01:29,167 --> 00:01:32,542
Sugo, nastraž uši a měj oči na stopkách!

16
00:01:33,208 --> 00:01:34,875
Děsíš tím holky.

17
00:01:35,792 --> 00:01:39,292
Nebyly by vyděšené, kdybys nezabloudil.

18
00:01:39,958 --> 00:01:42,625
Vždyť jsi tady v Kaedwenu vyrostl, tati.

19
00:01:42,708 --> 00:01:45,125
Král očividně nechal udělat nové cesty.

20
00:01:46,667 --> 00:01:48,250
Je to pravda, tati?

21
00:01:48,333 --> 00:01:50,583
Vážně tu lapkové zabíjí nevinné lidi?

22
00:01:50,667 --> 00:01:52,333
Zlatíčko moje.

23
00:01:53,542 --> 00:01:55,583
Žádní lapkové tu nejsou.

24
00:02:11,083 --> 00:02:12,000
Ne!

25
00:02:16,750 --> 00:02:17,708
Sestřičky!

........