1
00:00:09,110 --> 00:01:27,246
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:13,631 --> 00:00:16,225
Můj manžel se ztratil!
Co jste s ním udělal?

3
00:00:16,230 --> 00:00:19,758
Ujišťuji vás, madam, že nevím,
kdo a kde je váš manžel.

4
00:00:19,763 --> 00:00:22,779
Obávám se, že v Preacher’s Corners
najdete málo přátel.

5
00:00:23,144 --> 00:00:26,288
<i>Téměř nikdo se nepřišel rozloučit,
když se váš bratranec oběsil.</i>

6
00:00:26,293 --> 00:00:29,361
Stephenova dcera Marcella
pro něj znamenala všechno.

7
00:00:29,366 --> 00:00:32,395
<i>Spadla ze schodů do sklepa.
Zlomila si páteř.</i>

8
00:00:32,400 --> 00:00:34,645
Vypakujeme ty nové Boonesovi,

9
00:00:34,650 --> 00:00:37,580
dříve, než nás nakazí
svými hříchy.

10
00:00:37,585 --> 00:00:39,385
<i>Tak to tam spal.</i>

11
00:00:39,938 --> 00:00:40,938
Ne!

12
00:00:40,938 --> 00:00:41,938
Kde jsou moje mušle?

13
00:00:41,938 --> 00:00:43,508
Tane, to byly
mušle po naší matce.

14
00:00:43,508 --> 00:00:44,431
Pokud chceš Lou poškádlit,
není to...

15
00:00:44,627 --> 00:00:45,843
Nevzal jsem je!

16
00:00:45,848 --> 00:00:48,225
- Jsem trochu unavená.
- Nemáš horečku?

17
00:00:48,230 --> 00:00:49,305
<i>Nejsem nemocná.</i>

18
00:00:50,688 --> 00:00:52,834
<i>Nenašel jsem žádný trus,
ani žádné díry.</i>

19
00:00:52,839 --> 00:00:54,486
<i>Jen pár seschlých mršin.</i>

20
00:00:54,491 --> 00:00:57,510
<i>V domě jsou krysy,
pane Fletchere, ujišťuji vás o tom.</i>

21
00:00:58,859 --> 00:01:00,621
<i>Tohle je smutný dům, kapitáne.</i>

22
00:01:00,626 --> 00:01:02,503
<i>Žádný Boone tady nebyl
nikdy šťastný.</i>
........