1
00:00:26,902 --> 00:00:30,489
Ten průzkumný letoun by
potřeboval před použitím protřepat.

2
00:00:30,697 --> 00:00:33,075
Jeho kamera ukázala jakýsi tábor.

3
00:00:35,744 --> 00:00:37,746
To byla ostrá střelba.

4
00:00:38,539 --> 00:00:40,541
Výstřel z tyčové zbraně.

5
00:01:11,321 --> 00:01:13,323
Je to SG tým, pane.

6
00:01:13,866 --> 00:01:17,452
Nemůžu rozeznat jejich číslo.
Přibili je k zemi.

7
00:01:21,790 --> 00:01:24,960
- Neopětují palbu.
- Nemají munici?

8
00:01:25,127 --> 00:01:27,129
Možná.

9
00:01:27,504 --> 00:01:29,673
Ale tady by vůbec neměli být.

10
00:01:29,840 --> 00:01:31,466
SG-11?

11
00:01:31,633 --> 00:01:34,636
Ty prohlásili před osmy měsíci
za nezvěstné na P89-534.

12
00:01:34,803 --> 00:01:38,557
- Jak by se sem dostali?
- Ať jsou kdokoliv, už brzy zemřou.

13
00:01:39,725 --> 00:01:43,145
Neidentifikovanému SG týmu
tady SG-1. Máte nás za zády.

14
00:01:43,312 --> 00:01:47,024
Jsme připraveni nabídnout
podporu. Přepínám.

15
00:01:50,736 --> 00:01:54,615
SG týme, brzy budete obklíčeni.
Přepínám.

16
00:01:59,661 --> 00:02:02,623
Buď jsou na jiné frekvenci
nebo nemají vysílačky.

17
00:02:02,789 --> 00:02:04,708
Přesuneme se k těm stromům.

18
00:02:04,875 --> 00:02:06,877
Jdeme. Teď.

19
00:02:27,147 --> 00:02:29,733
Vypadněte! Kryjeme vám záda!

20
00:02:29,900 --> 00:02:31,818
Identifikujte se!

21
00:02:32,528 --> 00:02:36,031
- Plukovník Jack O'Neill, SG-1!
- Který kvadrant?

22
00:02:36,198 --> 00:02:37,366
Co?

23
00:02:40,035 --> 00:02:42,037
........