1
00:00:20,562 --> 00:00:22,564
To je další.

2
00:00:29,905 --> 00:00:33,116
Možná to předkové používali
k astronomickým výpočtům.

3
00:00:33,283 --> 00:00:35,285
To museli bydlet blízko.

4
00:00:59,434 --> 00:01:01,520
- Čtvrtý symbol zadán.
- Jak to jde.

5
00:01:01,687 --> 00:01:06,191
Pane, to je první úspěch programu
se zkusmou volbou adresy, P2X-416.

6
00:01:06,358 --> 00:01:08,569
Připravte sondu.

7
00:01:17,911 --> 00:01:19,913
Pojď pryč, Nyane.

8
00:01:38,974 --> 00:01:40,976
Nyane, utopíš se!

9
00:01:43,937 --> 00:01:46,356
Nepřipadá mi to jako voda.

10
00:02:03,540 --> 00:02:04,666
Co se děje?

11
00:02:04,833 --> 00:02:09,129
Program se zkusmou volbou adresy
otevřel bránu na P2X-416.

12
00:02:09,963 --> 00:02:11,673
Čím to asi je.

13
00:02:11,840 --> 00:02:15,427
Zdá se, že od posledního pokusu
počítače tam někdo vykopal bránu.

14
00:02:15,594 --> 00:02:17,596
Vidíte, tak tomuhle právě nerozumím.

15
00:02:17,763 --> 00:02:20,599
- Jak počítač ví, co má dělat?
- Neví to, pane.

16
00:02:20,766 --> 00:02:24,937
Vytvořila jsem software se zkusmou volbou,
který periodicky zadává adresy...

17
00:02:25,103 --> 00:02:29,358
...u nichž napoprvé nedošlo ke spojení.
To je naše první trefa.

18
00:02:29,525 --> 00:02:30,484
Aha.

19
00:02:30,651 --> 00:02:34,029
Sonda začíná vysílat... teď.

20
00:02:45,249 --> 00:02:47,417
Nyane, co je to?

21
00:02:47,584 --> 00:02:49,586
To nevím.

22
00:02:51,797 --> 00:02:54,216
Můžete,... můžete ho sledovat?

23
00:03:08,689 --> 00:03:10,607
Ahoj, Nyane.

........