1
00:00:17,833 --> 00:00:18,958
Podej mi injekci.

2
00:00:19,917 --> 00:00:21,750
Nejsi sestra? Podej mi injekci.

3
00:00:26,167 --> 00:00:27,042
Dělej, rychle.

4
00:00:27,125 --> 00:00:28,042
No tak.

5
00:00:35,125 --> 00:00:37,083
Jdi hlídat, ať nikdo nepřijde.

6
00:01:07,125 --> 00:01:09,333
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

7
00:01:43,083 --> 00:01:46,250
NÁKUPNÍ CENTRUM PARK

8
00:01:47,667 --> 00:01:49,417
Frode, mám dobrou zprávu.

9
00:01:50,208 --> 00:01:51,250
Umřel někdo?

10
00:01:51,917 --> 00:01:53,958
To ne. Bude ze mě táta.

11
00:01:54,042 --> 00:01:55,500
- Gratuluju.
- Díky.

12
00:01:56,083 --> 00:01:59,708
Ale chci se zeptat
na možnost kratičkýho odkladu, protože…

13
00:01:59,792 --> 00:02:02,208
Zkrachovali jste. S tím nic nenadělám.

14
00:02:03,500 --> 00:02:05,958
Určitě mi nemůžete pomoct?

15
00:02:07,042 --> 00:02:08,542
Pokud zvládnete splatit

16
00:02:08,625 --> 00:02:11,750
třicet tisíc korun během dvou dnů,

17
00:02:11,833 --> 00:02:13,417
dostanete odklad.

18
00:02:14,500 --> 00:02:16,583
Dobře. Třicet tisíc?

19
00:02:17,083 --> 00:02:18,917
Je to realistické?

20
00:02:20,250 --> 00:02:21,625
Jo.

21
00:02:21,708 --> 00:02:23,375
Jo. Bez problému.

22
00:02:53,375 --> 00:02:56,167
NEMOCNICE INNLANDET

23
00:03:02,750 --> 00:03:03,792
- Dobrej.
- Dobrej.

24
00:03:03,875 --> 00:03:06,583
Můžu mluvit
s doktorem Reinerta Tisthamara?

........