1
00:00:33,792 --> 00:00:35,125
Odde!

2
00:00:38,458 --> 00:00:39,458
Odde?

3
00:00:53,917 --> 00:00:54,917
Odde?

4
00:00:56,167 --> 00:00:57,167
Rose?

5
00:01:05,500 --> 00:01:06,625
Co to děláš?

6
00:01:11,042 --> 00:01:14,750
Jsem vedoucí pohřebního ústavu
s jedním plánovaným pohřbem.

7
00:01:16,417 --> 00:01:17,417
Tátovým.

8
00:01:18,375 --> 00:01:19,625
Za který platím já.

9
00:01:21,208 --> 00:01:26,708
Tenhle ústav přežil
čtyři generace přede mnou, ale teď…

10
00:01:30,667 --> 00:01:32,750
Všechno to jde do kytek.

11
00:01:33,792 --> 00:01:35,000
Tak zlý to nebude.

12
00:01:37,708 --> 00:01:38,708
No ne?

13
00:01:42,875 --> 00:01:43,958
Někdo volá.

14
00:01:44,500 --> 00:01:45,542
Vezmeš to?

15
00:01:50,208 --> 00:01:52,458
Pohřební ústav Hallangen, tady Odd.

16
00:01:53,458 --> 00:01:54,417
Ano, to jsem já.

17
00:01:56,542 --> 00:01:57,708
To mě mrzí.

18
00:01:58,208 --> 00:01:59,583
Znáte jméno?

19
00:02:00,750 --> 00:02:02,250
Něco na psaní.

20
00:02:02,333 --> 00:02:05,333
Vteřinku. Musím najít pero.

21
00:02:08,000 --> 00:02:08,958
Vlevo.

22
00:02:09,042 --> 00:02:10,458
Ano, jsem tu.

23
00:02:11,708 --> 00:02:12,708
Vteřinku.

24
00:02:13,375 --> 00:02:14,583
Dej to sem.

25
00:02:15,583 --> 00:02:17,417
........