1
00:01:00,435 --> 00:01:02,311
Výbor pro strategické plánování

2
00:01:02,646 --> 00:01:04,564
Je tu nadstrážmistr.
Seřaďte se.

3
00:01:10,821 --> 00:01:12,029
Nadstrážmistře...

4
00:01:31,675 --> 00:01:35,803
Začneme tedy s vyšetřováním.

5
00:01:36,221 --> 00:01:40,641
Pane Aošimo, to není vyšetřování.

6
00:01:44,062 --> 00:01:45,938
Pravda...

7
00:01:49,901 --> 00:01:53,904
Ať tedy začne přesun okrsku.

8
00:01:58,410 --> 00:02:01,912
Nový okrsek je připravený.

9
00:02:02,247 --> 00:02:05,082
Máme ještě tři dny na stěhování.

10
00:02:05,334 --> 00:02:08,336
Abychom to stihli na slavnostní otevírání,

11
00:02:08,670 --> 00:02:12,298
musíme být rychlí, přesní
a nesmíme nic zanedbat.

12
00:02:13,175 --> 00:02:16,886
Tak znějí rozkazy ze shora.

13
00:02:17,929 --> 00:02:19,013
Podejte hlášení.

14
00:02:19,181 --> 00:02:22,892
Na plánu je zabalit do krabic osobní vlastnictví.

15
00:02:23,101 --> 00:02:26,854
Telefonní linky a jiná kabeláž je hotova.

16
00:02:27,064 --> 00:02:29,106
Dobře, nějaké oběti?

17
00:02:29,316 --> 00:02:29,982
Oběti?

18
00:02:30,275 --> 00:02:36,113
Člen dopravního výboru utrpěl
zranění prstu při zvedání skříňky.

19
00:02:36,448 --> 00:02:38,491
Právě se podrobuje ošetření.

20
00:02:38,742 --> 00:02:41,035
To není důležité.

21
00:02:41,411 --> 00:02:43,454
Je to velmi důležité.

22
00:02:44,665 --> 00:02:50,378
Přenos životně důležitých záznamů
nebyl řádně monitorován.

23
00:02:50,712 --> 00:02:53,464
Kdo byl za to zodpovědný?

24
00:02:53,757 --> 00:02:55,508
Útvar pro bezpečnost obyvatelstva.

........