1
00:01:07,151 --> 00:01:13,199
SPODINA

2
00:01:14,825 --> 00:01:16,911
Ven! Pohyb, dělejte!

3
00:01:19,872 --> 00:01:21,707
Zrychlete to!

4
00:01:22,666 --> 00:01:25,252
- Dělejte, hošani!
- Pohyb!

5
00:01:26,253 --> 00:01:28,672
Ty černej parchante...

6
00:01:29,673 --> 00:01:32,176
Pohyb! Támhle!

7
00:01:33,302 --> 00:01:34,887
Ty. Dovnitř.

8
00:01:39,558 --> 00:01:42,770
Stůj rovně, mladej.
Pozor!

9
00:01:45,898 --> 00:01:48,484
- Jméno a číslo.
- 4737, Carlin, pane.

10
00:01:50,611 --> 00:01:53,489
Tohle je Taťka,
těžkej případ.

11
00:01:54,615 --> 00:01:56,158
Takže Carlin?

12
00:01:56,867 --> 00:01:58,452
- Co?
- Ano, pane.

13
00:02:00,371 --> 00:02:02,206
Moc na mě nezírej, Carline.

14
00:02:03,290 --> 00:02:06,418
Jsi jenom nula,
která zmlátila dozorce v Roly.

15
00:02:09,213 --> 00:02:13,008
Tak se bavíš, Carline?
Že mlátíš dozorce, co?

16
00:02:14,426 --> 00:02:16,303
Mluvit budeš, až ti řeknu.

17
00:02:16,387 --> 00:02:21,308
Poslali tě sem, abychom tě
tu srovnali. Už jsi o nás slyšel?

18
00:02:23,894 --> 00:02:26,397
- Už jsi o nás slyšel?
- Ano, pane.

19
00:02:27,440 --> 00:02:29,859
- A copak jsi slyšel?
- Nic, pane.

20
00:02:30,776 --> 00:02:34,238
Tak to ti povím, že "nic"
nebylo tak úplně přesné.

21
00:02:35,322 --> 00:02:38,534
Z tvých vnitřností
si uděláme podvazkový pás.

22
00:02:39,618 --> 00:02:41,787
- Rozumíš?
- Ano, pane.
........