1
00:00:18,681 --> 00:00:20,813
Čísla souhlasí,

2
00:00:20,838 --> 00:00:24,755
ale vypadá to, že
někdo krade zboží.

3
00:00:24,780 --> 00:00:26,695
- Junie Byrd?
- To není možný.

4
00:00:26,720 --> 00:00:27,808
Všichni koukejte vypadnout!

5
00:00:27,833 --> 00:00:29,928
Jak je možný,
že kradeš Bumpymu zboží?

6
00:00:29,953 --> 00:00:31,171
No tak, kámo.
Dej tu bouchačku pryč.

7
00:00:31,196 --> 00:00:33,764
- Já to ukradl, ne Junie.
- Cože?

8
00:00:33,789 --> 00:00:35,704
Bumpy Johnson
zabil Jeana Jehana.

9
00:00:35,729 --> 00:00:37,731
Snaží se převzít
naše zásobování.

10
00:00:37,896 --> 00:00:40,068
Morgenthau vyšetřuje
5 rodin.

11
00:00:40,093 --> 00:00:41,155
A vás také.

12
00:00:41,180 --> 00:00:42,878
Kvůli tomu musíme
zvýšit poplatek.

13
00:00:43,398 --> 00:00:44,881
Chtěla bych
s tebou mluvit.

14
00:00:44,906 --> 00:00:45,994
- O čem?
- O Margaret.

15
00:00:46,019 --> 00:00:47,249
Moje dcera nebude muslimka.

16
00:00:47,274 --> 00:00:48,841
Tvoje vnučka.

17
00:00:48,866 --> 00:00:50,345
Hraješ si na
váženého obchodníka,

18
00:00:50,370 --> 00:00:52,154
ale prodáváš drogy
a vedeš hazard.

19
00:00:52,179 --> 00:00:54,082
Skončili jsme s ní, Ellsworthe.
Má utrum.

20
00:00:54,107 --> 00:00:55,848
- Tak jednoduché to není.
- Pro mě ano.

21
00:00:55,873 --> 00:00:57,265
Nejsem si jistá,
že berete v potaz

........