1
00:01:08,861 --> 00:01:10,070
Je tam niekto?

2
00:01:18,912 --> 00:01:21,498
Ty tam. Kto si?

3
00:01:27,588 --> 00:01:31,300
Pýtal som sa, kto si.

4
00:01:33,468 --> 00:01:34,595
Som nikto.

5
00:01:40,184 --> 00:01:41,560
Ukáž svoje uzlíky.

6
00:01:47,149 --> 00:01:49,026
Nepotrebuješ ich.

7
00:01:51,403 --> 00:01:52,529
A to prečo?

8
00:03:28,333 --> 00:03:29,668
Myslel som, že som ho zabil.

9
00:03:29,751 --> 00:03:32,421
Meč cezeň prešiel.

10
00:03:33,130 --> 00:03:36,008
Zomrel by na poranenia, ale omnoho neskôr.

11
00:03:36,758 --> 00:03:39,761
Poď sem, chlapče. Poď sem.

12
00:03:42,306 --> 00:03:44,391
Zabitie nemôžeš vidieť.

13
00:03:44,474 --> 00:03:46,894
Musíš ho cítiť. Polož si ruky na moje.

14
00:03:49,396 --> 00:03:52,691
A zatvor oči. Zatvor.

15
00:03:54,943 --> 00:03:59,239
Zatlač dovnútra a hore. Hore.

16
00:04:02,201 --> 00:04:03,869
- Cítiš to?
- Áno.

17
00:04:03,952 --> 00:04:05,954
To rozpáranie a trhanie.

18
00:04:07,831 --> 00:04:12,461
Keď ho takto rozrežeš,
sľubujem, že bude mŕtvy.

19
00:06:30,891 --> 00:06:32,392
Vystri si nohu.

20
00:06:41,735 --> 00:06:43,403
Budeme mať ďalší problém?

21
00:06:54,414 --> 00:06:57,376
Poručíčka Wren.
Prišiel som skontrolovať väzenkyňu.

22
00:06:57,459 --> 00:06:59,336
- Niečo nové?
- Je v poriadku.

23
00:06:59,419 --> 00:07:02,297
Povedal si,
že to bude trvať pár dní. Je to mesiac.

24
00:07:02,381 --> 00:07:03,549
Už nie dlho.
........