1
00:00:11,136 --> 00:00:13,680
„Všetci uctievame falošných idolov.“

2
00:00:13,764 --> 00:00:16,600
To mi raz povedal
môj priateľ Joshua Keith.

3
00:00:17,267 --> 00:00:20,145
Poznal silu uctievania.

4
00:00:20,229 --> 00:00:25,442
Tá neobmedzená viera
bola najsvätejšou podobou každého rituálu.

5
00:00:27,027 --> 00:00:30,906
Joshua si za svoje božstvo zvolil pravdu.

6
00:00:33,242 --> 00:00:39,581
Nedokázal však pochopiť zarytých veriacich
a slepých nasledovníkov.

7
00:00:39,665 --> 00:00:43,418
Synovia Ivaru,
ktorých Josh zobrazil vo svojom dokumente,

8
00:00:43,502 --> 00:00:45,295
ho vyhlasovali za svojho.

9
00:00:45,379 --> 00:00:48,090
Namiesto skupiny
údajne zastávajúcej ľudské práva,

10
00:00:48,173 --> 00:00:51,802
Josh videl len hŕbu násilných mužov.

11
00:00:51,885 --> 00:00:53,387
Tak sa od nich odčlenil.

12
00:00:53,470 --> 00:00:56,056
Stránil sa ich vodcom a filozofii

13
00:00:56,139 --> 00:01:00,853
a ich pokusom privlastniť si jeho
či jeho umenie za svoje.

14
00:01:00,936 --> 00:01:03,939
A tým si narobil nepriateľov.

15
00:01:04,397 --> 00:01:07,651
SYNOVIA IVARU

16
00:01:07,734 --> 00:01:13,031
Náhle uzavretie Joshuovho prípadu
je príliš jednoduché.

17
00:01:14,366 --> 00:01:16,702
Priveľa otázok zostalo nezodpovedaných.

18
00:01:17,536 --> 00:01:22,165
Otázok, ktoré sanfranciská polícia
odmietla riešiť.

19
00:01:32,259 --> 00:01:35,220
Predostrieme známe fakty.

20
00:01:35,888 --> 00:01:39,433
Informácie,
ktoré médiá a polícia ignorujú.

21
00:01:41,143 --> 00:01:47,357
Pripojte sa ku mne v tejto sérii
Prehodnotenia: Joshua Keith.

22
00:02:57,928 --> 00:03:00,305
Vidím, že vás prilákal
rozruch okolo Drengir.

23
........