1
00:00:01,460 --> 00:00:03,086
<i>Za mnoho staletí</i>

2
00:00:03,170 --> 00:00:06,715
<i>téměř všichni lidé
ztratili schopnost vidět.</i>

3
00:00:07,841 --> 00:00:12,179
<i>Po spoustě let se však zrak vrátil.</i>

4
00:00:13,764 --> 00:00:16,517
Ďábelské světlo kdysi málem zničilo svět.

5
00:00:16,600 --> 00:00:18,268
Dvojí požehnání, Božský plameni.

6
00:00:18,352 --> 00:00:20,145
<i>Je to dar od Jerlamarela.</i>

7
00:00:20,229 --> 00:00:21,897
Jednou budeme spolu.

8
00:00:21,980 --> 00:00:24,358
Najděte jeho děti a přiveďte mi je.

9
00:00:24,441 --> 00:00:28,445
Jsem Tamacti Jun.
Generál věrostrážců královny Kane.

10
00:00:28,529 --> 00:00:31,406
<i>Jak nebezpečné je v tomto světě mít zrak.</i>

11
00:00:31,490 --> 00:00:33,867
<i>Domov je bezpečný, než jím být přestane.</i>

12
00:00:33,951 --> 00:00:35,744
- Musíme jít.
- Odveď je k řece.

13
00:00:35,827 --> 00:00:37,246
<i>Taková cesta…</i>

14
00:00:37,329 --> 00:00:38,956
<i>Pokud ji přežijeme,</i>

15
00:00:39,039 --> 00:00:42,626
<i>nebudeme už na jejím konci
poznávat jeden druhého.</i>

16
00:00:42,709 --> 00:00:44,419
Můj otec byl otrokář. A i já.

17
00:00:44,503 --> 00:00:47,756
Celé to shnilé město chce mou smrt.
Já pro něj nezemřu.

18
00:00:47,840 --> 00:00:49,383
<i>Tohle město zemře pro mě.</i>

19
00:00:51,385 --> 00:00:53,345
Nech toho! On vidí.

20
00:00:53,428 --> 00:00:55,722
- <i>„Věrostrážci se blíží.“</i>
- Mami!

21
00:00:55,806 --> 00:00:56,890
Viděl jsem ji zemřít.

22
00:00:56,974 --> 00:00:59,476
Slyším hlas mrtvé ženy.

23
00:00:59,560 --> 00:01:01,103
Tak pojď blíž.

24
00:01:01,186 --> 00:01:03,397
........