1
00:00:07,417 --> 00:00:09,833
<i>To je originální…</i>

2
00:00:10,333 --> 00:00:11,333
Jako já.

3
00:00:17,958 --> 00:00:21,542
<i>Všichni potřebujeme někoho,</i>
<i>kdo nás podrží,</i>

4
00:00:21,625 --> 00:00:25,375
<i>pomůže nám dál. Spolu se stáváme lepšími.</i>

5
00:00:25,458 --> 00:00:29,250
<i>I když svět není vždycky ráj,</i>
<i>zlé časy nás posílí.</i>

6
00:00:29,333 --> 00:00:33,042
<i>Patříme k sobě. Spolu jsme krásní.</i>

7
00:00:36,458 --> 00:00:39,125
<i>Spolu jsme krásní…</i>

8
00:00:48,583 --> 00:00:51,958
Taky ses přejedl tuňákem,
než ses nalodil?

9
00:00:52,042 --> 00:00:53,042
Tentokrát ne.

10
00:00:53,917 --> 00:00:55,083
Tak proč ta depka?

11
00:00:55,167 --> 00:00:57,375
Moc jsem se věnoval Přímoří…

12
00:00:57,458 --> 00:01:00,000
Co když mě Edmee už nebude chtít,

13
00:01:00,083 --> 00:01:02,292
protože jsem na ni zapomněl?

14
00:01:03,833 --> 00:01:06,292
Promiň, zase ten tuňák.

15
00:01:06,917 --> 00:01:10,208
Už jedu, Edmee!

16
00:01:10,917 --> 00:01:12,542
Teď bude zase zpívat.

17
00:01:14,500 --> 00:01:16,917
<i>Den v jiný den zas přechází,</i>

18
00:01:17,583 --> 00:01:20,417
<i>ale vzpomínky na tebe z mé mysli</i>

19
00:01:22,750 --> 00:01:24,167
<i>nemizí.</i>

20
00:01:28,083 --> 00:01:31,000
<i>Vzdálenost, kterou cítíme,</i>

21
00:01:31,500 --> 00:01:34,500
<i>je skutečná, to oba víme,</i>

22
00:01:35,625 --> 00:01:39,042
<i>když tě po boku nemám.</i>

23
00:01:40,417 --> 00:01:43,917
<i>Vrať mě zas tam, kdes mě našla,</i>

24
00:01:44,000 --> 00:01:47,375
<i>vezmi mě zpátky.</i>

25
........