1
00:00:00,500 --> 00:00:04,000
přeložil graves9

2
00:00:05,923 --> 00:00:08,884
HIDALGO COUNTY
NOVÉ MEXIKO, USA

3
00:00:26,978 --> 00:00:30,978
V.N.Z.
VOJÁCI NEBO ZOMBÍCI

4
00:00:37,621 --> 00:00:39,081
No to je něco.

5
00:00:39,540 --> 00:00:41,600
Co tu dělal ten dozorce?

6
00:00:42,710 --> 00:00:44,662
Nemám nejmenší tušení.

7
00:00:49,884 --> 00:00:51,810
Jak se dostal do cely?

8
00:00:54,822 --> 00:00:56,282
To nevím.

9
00:01:24,084 --> 00:01:26,237
Voní jako nové, co?

10
00:01:59,912 --> 00:02:01,497
Do hajzlu.

11
00:02:02,373 --> 00:02:05,275
Zůstane tu jen můj tým.
Všichni ostatní, ven!

12
00:02:05,417 --> 00:02:07,962
Alonso Marroquín
už není vaším vězněm.

13
00:02:08,671 --> 00:02:10,722
Přebírám za něj zodpovědnost.

14
00:02:10,923 --> 00:02:13,050
Třeba budete potřebovat posily.

15
00:02:13,259 --> 00:02:15,347
Uzavřete přístup do téhle cely.

16
00:02:15,427 --> 00:02:18,222
Nikdo nepůjde za námi.
Nikdo.

17
00:02:18,639 --> 00:02:20,599
Rozumíte, pane řediteli?

18
00:02:29,316 --> 00:02:32,378
Jestli nás někoho
z vašich mužů bude sledovat,

19
00:02:32,461 --> 00:02:35,239
osobně si pro vás přijdu.
Padejte odsud!

20
00:02:36,699 --> 00:02:38,150
Běžte! Slyšeli jste.

21
00:02:38,233 --> 00:02:40,027
Slyšeli jste! Pohyb!

22
00:02:45,481 --> 00:02:47,149
Kretén!

23
00:02:49,044 --> 00:02:50,545
Chyťte ji!

24
........