1
00:00:07,500 --> 00:00:11,500
PRED 25 ROKMI

2
00:00:25,242 --> 00:00:28,593
Seamus.

3
00:00:31,335 --> 00:00:33,772
Schovávaj sa ako
len chceš.

4
00:00:33,772 --> 00:00:36,383
Ja si ťa nájdem.

5
00:00:36,383 --> 00:00:38,820
Vždy si ťa nájdem!

6
00:01:17,468 --> 00:01:19,470
Seamus?

7
00:01:19,470 --> 00:01:22,951
Grace.
Vďaka Bohu.

8
00:01:22,951 --> 00:01:24,779
Musím sa tam dostať, dokým
nebude neskoro.

9
00:01:24,779 --> 00:01:27,739
Prosím. Prosím, Grace.

10
00:01:30,350 --> 00:01:33,614
Pekný pokus.

11
00:01:33,614 --> 00:01:35,616
Nie, preboha!

12
00:01:37,227 --> 00:01:39,664
Nie, prosím!
Prosím, Grace!

13
00:01:39,664 --> 00:01:41,796
Prosím! Nie!

14
00:01:57,856 --> 00:02:00,641
Tak tu si.

15
00:02:00,641 --> 00:02:03,383
Vieš, čo na tebe zbožnujem,
braček môj?

16
00:02:03,384 --> 00:02:06,038
Keď ťa otec stále len
zhadzuje na kolená,

17
00:02:12,392 --> 00:02:13,915
...nikdy sa nevzdáš.

18
00:02:19,312 --> 00:02:21,347
Prisahám Bohu!

19
00:02:21,358 --> 00:02:22,877
Prisahám Bohu!

20
00:02:22,883 --> 00:02:24,274
Prisahám Bohu!

21
00:02:31,063 --> 00:02:34,632
No, ak to ty
nechceš...

22
00:02:34,632 --> 00:02:36,286
Čo keď je to pasca?

23
00:02:39,550 --> 00:02:41,639
A to som si myslela, že sa môj
otec oženil

........