1
00:00:01,000 --> 00:00:02,961
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,962 --> 00:00:06,168
Jeho zakopáním to,
co jsme udělali, nezmizí.

3
00:00:06,169 --> 00:00:08,087
Už tak máme dost problémů
kvůli tomu, cos udělal Rosie!

4
00:00:08,088 --> 00:00:09,199
Je konec, brácho.

5
00:00:11,158 --> 00:00:13,055
Blake to Rosie nezpůsobil.

6
00:00:13,073 --> 00:00:14,722
A vy víte, kdo ano.

7
00:00:14,723 --> 00:00:16,266
To, čeho je ta rodina schopná...

8
00:00:16,267 --> 00:00:17,723
Pracoval jsem pro ně 25 let.

9
00:00:17,724 --> 00:00:20,500
Jestli něco vím, tak to,
že jsou nemilosrdní.

10
00:00:20,520 --> 00:00:22,522
Jestli je chcete dostat,
nás z toho vynechejte.

11
00:00:22,523 --> 00:00:24,399
Hned jak jsem Arthura potkala,

12
00:00:24,400 --> 00:00:25,692
byl mi povědomý.

13
00:00:25,693 --> 00:00:28,778
Myslím, že jsme asi
vykročili špatnou nohou.

14
00:00:29,780 --> 00:00:31,329
Volala jsi těm soukromým
vyšetřovatelkám...

15
00:00:31,330 --> 00:00:32,799
<i>Cassie Dewellové a Jenny Hoytové?</i>

16
00:00:32,800 --> 00:00:34,284
Nikomu jsem to neřekla. Prosím.

17
00:00:34,285 --> 00:00:36,369
- Lhářko!
- Jsi zrůda!

18
00:00:36,370 --> 00:00:37,638
Přestaň to říkat!

19
00:00:37,640 --> 00:00:39,704
<i>Denise volala Mary celé ráno.</i>

20
00:00:39,705 --> 00:00:42,660
<i>A teď to jde přímo do hlasovky.</i>

21
00:00:42,668 --> 00:00:43,961
Slečno Leyendeckerová?

22
00:00:45,504 --> 00:00:47,797
Angelo, proč mi
nepovíte, co se tu děje?

23
00:00:47,798 --> 00:00:49,340
<i>ZPRÁVA Z TOXIKOLOGIE</i>
- Důkaz, že šerif věděl,
........