1
00:00:01,390 --> 00:00:06,696
PLANETA WIX
JINÁ GALAXIE, NE TA TVOJE

2
00:00:52,525 --> 00:00:54,741
Měl jsi nám to říct.

3
00:00:54,861 --> 00:00:56,763
Jo, já vím. Jenom jsem myslel…

4
00:00:57,163 --> 00:00:59,145
Myslels, že když bude mít zpátky mámu

5
00:00:59,265 --> 00:01:01,614
že se prostě vyplížíš se Sterzaadem?

6
00:01:01,734 --> 00:01:03,269
Koupíš si jízdenku domů?

7
00:01:07,605 --> 00:01:09,722
Vím, co znamená mít rodinu.

8
00:01:09,842 --> 00:01:12,612
A vím, co všechno bych udělala,
abych je mohla znova vidět.

9
00:01:14,213 --> 00:01:17,397
Ale to neznamená, že to, co jsi udělal
je v pořádku, protože není.

10
00:01:17,517 --> 00:01:20,687
Ale chápu to.

11
00:01:24,290 --> 00:01:26,272
Udělal jsem chybu.

12
00:01:26,392 --> 00:01:29,862
Víš, podle ní, udělala chybu ona.

13
00:01:30,697 --> 00:01:32,632
Tím, že ti věřila.

14
00:01:34,200 --> 00:01:37,136
To jen tak nenapravíš.

15
00:01:38,304 --> 00:01:40,440
Dej tomu čas.

16
00:01:45,244 --> 00:01:46,726
- El, já…
- Nech toho.

17
00:01:46,846 --> 00:01:48,595
- Jen musím…
- Mizíme odsud,

18
00:01:48,715 --> 00:01:50,955
pryč z týhle planety a pak…
Pak už tě nechci nikdy vidět.

19
00:01:56,645 --> 00:01:59,692
Které části v "Dej tomu čas" jsi nerozuměl?

20
00:02:01,022 --> 00:02:04,062
Nevím, jestli to mám být zrovna já,
kdo jí řekne, že jde špatným směrem, víš?

21
00:02:05,417 --> 00:02:06,417
El!

22
00:02:07,108 --> 00:02:08,681
Ať potřebuješ cokoli, máš to mít.

23
00:02:08,801 --> 00:02:11,404
Chci, abys věděla, že jsem tu pro tebe.

24
........