1
00:00:00,272 --> 00:00:05,590
PLANETA WIX
JINÁ GALAXIE, NE TA TVOJE

2
00:00:51,525 --> 00:00:53,746
Měl jsi nám to říct.

3
00:00:53,866 --> 00:00:55,773
Jo, já vím. Jenom jsem myslel…

4
00:00:56,174 --> 00:00:58,160
Myslels, že když bude mít zpátky mámu

5
00:00:58,281 --> 00:01:00,635
že se prostě vyplížíš se Sterzaadem?

6
00:01:00,755 --> 00:01:02,294
Koupíš si jízdenku domů?

7
00:01:06,640 --> 00:01:08,762
Vím, co znamená mít rodinu.

8
00:01:08,882 --> 00:01:11,659
A vím, co všechno bych udělala,
abych je mohla znova vidět.

9
00:01:13,263 --> 00:01:16,455
Ale to neznamená, že to, co jsi udělal
je v pořádku, protože není.

10
00:01:16,575 --> 00:01:19,752
Ale chápu to.

11
00:01:23,364 --> 00:01:25,350
Udělal jsem chybu.

12
00:01:25,470 --> 00:01:28,949
Víš, podle ní, udělala chybu ona.

13
00:01:29,785 --> 00:01:31,725
Tím, že ti věřila.

14
00:01:33,297 --> 00:01:36,239
To jen tak nenapravíš.

15
00:01:37,410 --> 00:01:39,551
Dej tomu čas.

16
00:01:44,366 --> 00:01:45,852
- El, já…
- Nech toho.

17
00:01:45,972 --> 00:01:47,725
- Jen musím…
- Mizíme odsud,

18
00:01:47,845 --> 00:01:50,090
pryč z týhle planety a pak…
Pak už tě nechci nikdy vidět.

19
00:01:55,794 --> 00:01:58,848
Které části v "Dej tomu čas" jsi nerozuměl?

20
00:02:00,181 --> 00:02:03,228
Nevím, jestli to mám být zrovna já,
kdo jí řekne, že jde špatným směrem, víš?

21
00:02:04,586 --> 00:02:05,588
El!

22
00:02:06,281 --> 00:02:07,857
Ať potřebuješ cokoli, máš to mít.

23
00:02:07,978 --> 00:02:10,587
Chci, abys věděla, že jsem tu pro tebe.

24
........