1
00:00:04,770 --> 00:00:07,690
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:09,358 --> 00:00:12,153
Kolik jeho lidí držíme
v Cordově věznici?

3
00:00:12,236 --> 00:00:14,947
-Dva. Kwameho a Andrese.
-Ne. Máte tři.

4
00:00:15,031 --> 00:00:18,701
-Kwameho, Andrese a Mattea.
-Ne, máme jen dva.

5
00:00:18,784 --> 00:00:21,203
Víme, že jste zadrželi tři kluky.

6
00:00:21,287 --> 00:00:27,043
-My ne.
-Prosím vás, nehrajte si se mnou.

7
00:00:27,126 --> 00:00:29,003
Nikdo si s vámi nehraje.

8
00:00:29,170 --> 00:00:30,713
<i>Ty sráči!</i>

9
00:00:32,798 --> 00:00:35,343
Nechte toho, Rivi!

10
00:00:36,344 --> 00:00:38,220
-Dost!
<i>-Hajzle!</i>

11
00:01:00,284 --> 00:01:02,161
Asi bychom měli jít.

12
00:01:03,037 --> 00:01:04,580
Máš sbaleno?

13
00:01:07,166 --> 00:01:10,753
Jistě jsem něco zapomněla,
ale jsem tak unavená.

14
00:01:13,673 --> 00:01:15,466
Kolik máme času?

15
00:01:15,549 --> 00:01:18,803
-Letí to za pár hodin.
-Tak to musíme jít.

16
00:01:21,764 --> 00:01:24,100
-Nehýbou se.
-Cože?

17
00:01:24,183 --> 00:01:27,019
Divadelní zpracování
"Čekání na Godota".

18
00:01:27,228 --> 00:01:29,480
Vzdělaná a dobrá v sexu.

19
00:01:35,653 --> 00:01:37,488
Nakloň se ke mně.

20
00:01:40,324 --> 00:01:43,077
Ne, odmítni je.
Máme dovolenou.

21
00:01:43,160 --> 00:01:44,829
Proto jsme si vypnuli mobily.

22
00:01:44,912 --> 00:01:46,122
-To bude od tebe.
-Ne.

23
........