1
00:00:53,078 --> 00:00:55,005
Dej filmu vychádza zo skutočných udalostí.

2
00:00:55,035 --> 00:00:57,108
Niektoré postavy, scény
a dialógy sú fiktívne

3
00:00:57,138 --> 00:00:59,090
za účelom zdôraznenia dramatického efektu.

4
00:01:02,480 --> 00:01:06,483
<b>Kam kráčaš, Aida?</b>

5
00:01:58,240 --> 00:02:02,778
Európa, Bosna - júl 1995

6
00:02:37,686 --> 00:02:40,271
<i>V Srebrenici sa odohráva
obrovský masaker.</i>

7
00:02:40,639 --> 00:02:44,476
<i>Na mesto každú sekundu dopadnú
tri smrtiace granáty.</i>

8
00:02:44,685 --> 00:02:47,896
<i>Do nemocnice práve priviezli
telá sedemnástich obetí</i>

9
00:02:47,926 --> 00:02:50,587
<i>a spolu s nimi ďalších
päťdesiat sedem ranených.</i>

10
00:02:50,749 --> 00:02:53,468
<i>Sleduje niekto z okolitého sveta
túto tragédiu,</i>

11
00:02:53,498 --> 00:02:56,415
<i>ktorá sa deje v Srebrenici
na jej občanoch?</i>

12
00:02:56,545 --> 00:02:58,648
<i>Toto je bezprecedentný zločin...</i>

13
00:03:25,381 --> 00:03:27,475
Robíme všetko, čo je v našich silách.

14
00:03:28,509 --> 00:03:30,761
Bolo im doručené formálne ultimátum.

15
00:03:30,912 --> 00:03:33,702
Do šesť hodín ráno by mali
stiahnuť všetky ťažké zbrane.

16
00:03:33,802 --> 00:03:35,302
Ak tak neurobia, lietadlá NATO

17
00:03:35,332 --> 00:03:37,814
zaútočia na všetky ich pozície.

18
00:03:39,086 --> 00:03:40,896
V tejto chvíli sa už nedá nič robiť.

19
00:03:40,926 --> 00:03:42,996
Hovorí, že robia všetko,
čo je v ich silách.

20
00:03:43,026 --> 00:03:45,204
Srbom dali formálne ultimátum.

21
00:03:45,334 --> 00:03:47,524
Ak Srbi do šiestej rána nestiahnu zbrane,

22
00:03:47,654 --> 00:03:50,570
lietadlá NATO zaútočia
na všetky ich pozície.

23
00:03:50,671 --> 00:03:53,762
........