1
00:00:18,658 --> 00:00:22,010
Mám podezření, že stojíte
za zmizením

2
00:00:22,140 --> 00:00:23,881
Jeana Jehana.

3
00:00:25,230 --> 00:00:26,362
Je-koho?
Nikdy jsem o něm neslyšel.

4
00:00:26,492 --> 00:00:28,103
Ale o 10 Harlemech ano.

5
00:00:28,233 --> 00:00:29,321
- V jednotě.
- Jo, jistě.

6
00:00:29,452 --> 00:00:31,236
Není to ta nová horská
dráha na výstavišti?

7
00:00:31,367 --> 00:00:32,672
Je to distribuční síť

8
00:00:32,803 --> 00:00:35,023
drog v několika městech,
kterou finančně podporujete.

9
00:00:35,153 --> 00:00:37,590
Moji společníci vyžadují
celou částku předem.

10
00:00:37,721 --> 00:00:39,201
$8 miliónů.

11
00:00:39,331 --> 00:00:41,812
Bumpy Johnson chce
přivézt 3,000 kilo.

12
00:00:41,942 --> 00:00:42,726
Tohle je válka.

13
00:00:42,856 --> 00:00:45,163
Černý proti bílejm.

14
00:00:45,294 --> 00:00:47,426
Kapitán Omar
přijíždí do New Yorku.

15
00:00:47,557 --> 00:00:50,038
Hrozba proti mě vyeskalovala.

16
00:00:50,168 --> 00:00:52,040
Stejně tak i proti tobě.

17
00:00:52,170 --> 00:00:53,345
Mohla byste zařídit,

18
00:00:53,476 --> 00:00:55,043
aby sestra Elise
se mnou poobědvala?

19
00:00:55,173 --> 00:00:57,349
Lorenzo. Chlapče, již brzy
tě budu moct pomstít.

20
00:00:57,374 --> 00:00:58,543
Josephe, řekni mi,
kdo ho zabil!

21
00:00:58,568 --> 00:01:00,439
Byl to Vincent Gigante!

22
00:01:00,570 --> 00:01:02,311
Zlikviduju celou Komisi.

23
........