1
00:00:12,002 --> 00:00:14,139
{\an8}
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:14,180 --> 00:00:17,392
Díky vám teď vypadám
jako nějaký hnusný kretén, což nejsem.

3
00:00:17,434 --> 00:00:19,644
Ale řekl jste, že vás obětovala.

4
00:00:19,686 --> 00:00:22,564
Nechápu, jak můžete využít
ve své volební kampani

5
00:00:22,605 --> 00:00:24,399
pokus o sebevraždu.

6
00:00:24,441 --> 00:00:27,610
Toto je muž,
kterému říkáme duch.

7
00:00:27,652 --> 00:00:29,738
<i>Když vlak zastavil,
vylezl oknem,</i>

8
00:00:29,779 --> 00:00:32,574
<i>pak se setkal s druhým mužem.</i>

9
00:00:33,597 --> 00:00:34,599
<i>Někoho zabil.</i>

10
00:00:36,745 --> 00:00:39,011
<i>Tahla byla nalezena
u muže z kartelu, Hectora Sancheze,</i>

11
00:00:39,052 --> 00:00:41,987
a tahle zabila Waltera Macka
na železničním přejezdu.

12
00:00:42,035 --> 00:00:44,502
- Obě patří kartelu?
- Bez pochyby.

13
00:00:44,544 --> 00:00:46,296
Jediná osoba stojící
mezi Jordanem Colem

14
00:00:46,338 --> 00:00:49,674
a úplným vlastnictvím patentu
je Rose Tatová.

15
00:00:49,716 --> 00:00:51,217
Rozhodnutí už padlo.

16
00:00:51,259 --> 00:00:52,510
Není o čem mluvit.

17
00:00:53,213 --> 00:00:54,264
Volejte sanitku!

18
00:00:54,663 --> 00:00:57,515
Jdu poděkovat muži,
který ze mě udělal celebritu.

19
00:00:57,557 --> 00:00:59,100
Neberte si to osobně.

20
00:00:59,142 --> 00:01:01,353
Jak to nemám brát osobně?

21
00:01:01,394 --> 00:01:04,731
- Vycouvali a pak chtěli zpět.
- Kdo chtěl zpátky?

22
00:01:14,783 --> 00:01:16,785
<i>Podrobnosti v tuto hodinu neznáme,</i>

........