1
00:00:07,220 --> 00:00:12,120
Titulky 1.9.2021
Andrea1717

2
00:00:12,320 --> 00:00:16,609
Najlepšie časy

3
00:00:19,079 --> 00:00:20,839
KARN KRITSANAPHAN

4
00:00:22,000 --> 00:00:23,359
CHOI JAE HYUN

5
00:00:24,879 --> 00:00:26,559
SITTICHOK PUEAKPOOLPOL

6
00:00:28,039 --> 00:00:30,079
JEONG AE YEON

7
00:00:43,159 --> 00:00:50,079
Najlepšie časy

8
00:01:29,000 --> 00:01:30,519
Bol jeden človek.

9
00:02:07,400 --> 00:02:08,960
Naučil ma

10
00:02:10,039 --> 00:02:12,370
čo je to túžba

11
00:02:16,280 --> 00:02:18,479
a pomohol mi uveriť v zázraky.

12
00:02:21,370 --> 00:02:24,879
Dokonca ma naučil,
čo znamená žiť seriózny život.

13
00:03:19,439 --> 00:03:23,080
Ale ten človek je teraz preč.

14
00:03:28,960 --> 00:03:30,719
Najlepšie časy

15
00:03:30,800 --> 00:03:33,719
1. epizóda

16
00:03:33,840 --> 00:03:35,280
Kaviareň Wavy

17
00:03:37,560 --> 00:03:40,039
49. DNÍ PREDTÝM

18
00:03:51,919 --> 00:03:54,280
Už by si mal ísť
na hodinu angličtiny. Môžeš ísť.

19
00:03:54,319 --> 00:03:55,400
Oh, áno.

20
00:03:55,439 --> 00:03:56,560
MAMA

21
00:03:57,199 --> 00:03:59,240
Videla som, že si sa
zase nezapísal na hodiny.

22
00:03:59,680 --> 00:04:02,560
Porodiť ťa,
bola najväčšia chyba môjho života.

23
00:04:02,840 --> 00:04:03,960
Chyba?

24
00:04:05,120 --> 00:04:07,319
Nevzdávaš CSAT, že nie?
........