1
00:00:02,010 --> 00:00:06,420
Vypadni!
Jdi do postele!

2
00:00:06,420 --> 00:00:10,090
S prominutím.
Tak já se tedy loučím.

3
00:00:10,090 --> 00:00:15,430
O 8 let starší než Hana,
nová studentka Hajama Renko

4
00:00:15,430 --> 00:00:19,300
se stala námětem řečí ve škole.

5
00:00:19,300 --> 00:00:25,300
Nicméně to byla jen
ochutnávka bouře, která měla přijít.

6
00:00:26,000 --> 00:00:27,750
Hano.

7
00:00:28,050 --> 00:00:29,750
Ano, paní ředitelko Blackburnová?

8
00:00:29,980 --> 00:00:33,050
Budeš zodpovědná za slečnu Hajamu.

9
00:00:33,680 --> 00:00:36,120
Mám ji na starosti? Já?

10
00:00:36,120 --> 00:00:39,790
Slečna Hajama tě nominovala.

11
00:00:39,790 --> 00:00:41,450
Co?

12
00:00:42,450 --> 00:00:47,690
Hanako a Anna
Přeložila: Zíza, korektura fishmancz

13
00:01:58,850 --> 00:02:01,730
Kde je pokoj slečny Hajamy Renko?

14
00:02:02,000 --> 00:02:04,300
Úplně na konci chodby.

15
00:02:05,800 --> 00:02:10,740
Slečno Hajamo, dobré ráno.
Je čas na jídlo...

16
00:02:11,000 --> 00:02:13,650
-Otevři.
-Slečno Širatori...

17
00:02:13,650 --> 00:02:18,020
Je neslušné, abys jedla sama,
žádám, abys jedla v jídelně.

18
00:02:18,350 --> 00:02:21,650
Hajamo Renko, otevři dveře!

19
00:02:27,200 --> 00:02:29,060
Ty jsi...

20
00:02:32,230 --> 00:02:35,100
Jak se zdá, neznáš pravidla společného soužití,

21
00:02:35,100 --> 00:02:39,400
a tak jsem tady, abych tě s nimi seznámila.

22
00:02:43,000 --> 00:02:46,110
Rozumíš? Jíme společně v jídelně...

23
00:02:46,110 --> 00:02:50,450
Dnes ráno nemám chuť k jídlu,
takže nebudu jíst.
........