1
00:00:06,291 --> 00:00:08,541
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:48,458 --> 00:00:51,041
Raz, dva, tři, čtyři.

3
00:01:07,833 --> 00:01:09,875
Pomozte mi!

4
00:01:10,458 --> 00:01:13,208
Lékárničku! Musíme to krvácení zastavit!

5
00:01:13,291 --> 00:01:14,458
Nemá puls.

6
00:01:14,541 --> 00:01:17,083
- Rychle! Dělejte!
- Na kolena, parchante!

7
00:01:21,041 --> 00:01:22,250
Vydrž, prosím.

8
00:01:22,333 --> 00:01:24,333
- Dělej!
- Už běžím!

9
00:01:26,333 --> 00:01:27,250
Podej mi nůžky.

10
00:01:28,250 --> 00:01:29,541
No tak.

11
00:01:32,541 --> 00:01:33,375
Bože.

12
00:01:34,750 --> 00:01:36,458
- Proboha.
- Tu máš.

13
00:01:37,500 --> 00:01:39,500
Vezmi si pádla. No tak, Arturo.

14
00:01:39,583 --> 00:01:40,708
Tři, čtyři.

15
00:01:42,083 --> 00:01:43,875
- Dobrý!
- Ustupte!

16
00:01:45,250 --> 00:01:47,083
Nech toho, jen pálíš mrtvolu.

17
00:01:47,166 --> 00:01:49,833
- Stockholm.
- Přineste adrenalin. Rychle!

18
00:01:52,916 --> 00:01:53,750
Mám to.

19
00:02:05,125 --> 00:02:06,666
Zabilas ho, smiř se s tím.

20
00:02:10,458 --> 00:02:12,833
Co to děláte? Vlítne na nás armáda!

21
00:02:16,041 --> 00:02:16,916
Ustupte!

22
00:02:20,416 --> 00:02:21,291
Má puls.

23
00:02:23,166 --> 00:02:24,000
Má…

24
00:02:25,125 --> 00:02:26,000
puls.
........