1
00:00:06,125 --> 00:00:08,708
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,333 --> 00:00:33,500
René!

3
00:00:37,541 --> 00:00:38,916
René!

4
00:00:47,875 --> 00:00:49,125
Ne!

5
00:01:05,541 --> 00:01:07,333
René!

6
00:01:32,000 --> 00:01:35,541
<i>Při pokusu o vyloupení banky</i>
<i>byli zabiti tři lidé.</i>

7
00:01:35,625 --> 00:01:37,208
<i>Podle prvních informací</i>

8
00:01:37,291 --> 00:01:40,833
<i>se minimálně jednomu z lupičů</i>
<i>podařilo utéct.</i>

9
00:01:40,916 --> 00:01:44,125
<i>Podezřelá je žena mezi 25 a 30 lety.</i>

10
00:01:44,208 --> 00:01:45,583
<i>Podle svědků…</i>

11
00:01:45,666 --> 00:01:47,625
Sergio, pojď se podívat!

12
00:01:47,708 --> 00:01:50,000
<i>…navzdory přítomnosti policie.</i>

13
00:01:50,541 --> 00:01:53,625
<i>První dvě oběti byli ostraha banky</i>

14
00:01:53,708 --> 00:01:56,000
<i>a třetí byl jeden z lupičů,</i>

15
00:01:56,083 --> 00:01:59,458
<i>neznámý třicetiletý muž.</i>

16
00:01:59,541 --> 00:02:03,000
<i>Policie pátrá po mladé ženě střední výšky</i>

17
00:02:03,083 --> 00:02:05,416
<i>s hnědými vlasy, štíhlé postavy.</i>

18
00:02:05,500 --> 00:02:07,708
<i>Bezpečnostní složky a policie</i>

19
00:02:07,791 --> 00:02:11,666
<i>zřídily zátarasy</i>
<i>na všech výjezdech z Madridu.</i>

20
00:02:11,750 --> 00:02:15,250
<i>Varují občany,</i>
<i>že podezřelá je ozbrojená a nebezpečná.</i>

21
00:02:22,875 --> 00:02:26,250
Musíme ji najít.
Přesně takového člověka potřebujeme.

22
00:02:26,750 --> 00:02:27,708
Naše beranidlo.

23
00:02:28,625 --> 00:02:30,708
Je to nejhledanější člověk.

24
00:02:30,791 --> 00:02:33,416
Není dobrý zapojovat
........