1
00:01:55,408 --> 00:01:57,908
Trpělivě poslouchejte.

2
00:02:04,450 --> 00:02:06,825
My, kteří jsme poslední lidé,

3
00:02:06,992 --> 00:02:10,033
upřímně toužíme
s vámi komunikovat.

4
00:02:47,367 --> 00:02:49,367
Promlouvám k vám teď

5
00:02:49,575 --> 00:02:54,908
z budoucnosti vzdálené
dva tisíce milionů pozemských let.

6
00:03:02,200 --> 00:03:05,200
Astronomové učinili překvapivý objev,

7
00:03:05,367 --> 00:03:08,700
který lidstvu předvídá rychlý konec.

8
00:03:20,783 --> 00:03:22,867
Můžeme vám pomoci

9
00:03:23,908 --> 00:03:26,075
a my
potřebujeme pomoc od vás.

10
00:04:41,617 --> 00:04:44,408
Když vaši spisovatelé
smýšleli o budoucnosti,

11
00:04:45,617 --> 00:04:49,200
představovali si pokrok
k jakési utopii,

12
00:04:50,033 --> 00:04:54,367
kde bytosti jako oni
žijí v naprosté blaženosti.

13
00:04:59,783 --> 00:05:02,283
Žádný takový ráj neexistoval

14
00:05:02,450 --> 00:05:06,533
v žádné epoše,
které vás a mě dělí.

15
00:05:13,908 --> 00:05:19,742
Místo toho jsme byli svědky
velkých výkyvů radosti a hořkosti,

16
00:05:21,950 --> 00:05:26,117
jakožto důsledků změn nejen
životního prostředí lidstva,

17
00:05:28,908 --> 00:05:31,908
ale také v jeho
proměnlivé podstatě.

18
00:05:47,408 --> 00:05:52,200
Lidská existence byla spíše
malý horský potok

19
00:05:53,242 --> 00:05:58,408
nežli veliká pomalá řeka,
zřídkakdy přerušená peřejemi.

20
00:06:11,950 --> 00:06:16,825
Věky lhostejnosti,
často až stagnace,

21
00:06:17,825 --> 00:06:19,950
vyplněné monotónními problémy

22
00:06:20,033 --> 00:06:23,367
a dřinou bezpočtu
........