1
00:00:06,882 --> 00:00:09,635
V předchozích dílech jste viděli:

2
00:00:11,011 --> 00:00:15,891
Slibuji, že jeho smrt se
ukáže jako šlechetná oběť.

3
00:00:18,227 --> 00:00:20,271
- Sáro.
- Ráda tě vidím.

4
00:00:22,732 --> 00:00:27,278
Našla jsem na Teal'cově
uniformě stopy cizí chemikálie
a analyzovala jsem ji.

5
00:00:27,361 --> 00:00:32,283
Věřím, že poručík Tyler nebo obraz
jeho osoby, není nic jiného,
než chemický implantát.

6
00:00:32,408 --> 00:00:35,327
Ten, kterému slouží,
zřejmě nemá jméno.

7
00:00:36,036 --> 00:00:38,205
Oh, on má jméno.

8
00:00:39,373 --> 00:00:42,460
Takovým jako vy je jen
zakázáno ho znát.

9
00:01:06,650 --> 00:01:09,111
Váš host dorazil.

10
00:01:15,910 --> 00:01:19,080
Musím ti pogratulovat.

11
00:01:19,205 --> 00:01:25,211
Podle mých zdrojů jsi dokázal
sestavit působivou armádu,

12
00:01:25,336 --> 00:01:27,838
během relativně
krátké doby.

13
00:01:29,048 --> 00:01:33,427
Pouze jsem využil
příznivých podmínek.

14
00:01:35,096 --> 00:01:39,308
Starý řád padl. Vládci
Soustavy jsou ve zmatku.

15
00:01:40,476 --> 00:01:45,439
Příležitosti existují, ale jen
pro ty, kdo jsou dost odvážní
na to, aby se jich chopili.

16
00:01:45,773 --> 00:01:48,943
Co navrhuješ? Alianci?

17
00:01:50,069 --> 00:01:52,321
Ne.

18
00:01:52,446 --> 00:01:56,742
Ale nabízím ti mocnou pozici,
výměnou za tvoji podporu.

19
00:01:56,826 --> 00:01:59,286
Osiris nikomu neslouží.

20
00:02:00,121 --> 00:02:02,206
A rozhodně ne tobě.

21
00:02:04,542 --> 00:02:06,669
Kdysi jsi sloužil Isis.

22
........