1
00:00:20,688 --> 00:00:22,314
Jenom klid, komandére.

2
00:00:22,398 --> 00:00:25,985
Vůbec poprvé v naší historii se máme
osobně setkat s mimozemskou rasou.

3
00:00:26,110 --> 00:00:29,780
Jak víme jsou vyspělejší
než my a mohou tak pro nás
být značnou hrozbou.

4
00:00:29,905 --> 00:00:32,158
A to je dost dobrý důvod,
abych byl ve střehu.

5
00:00:32,283 --> 00:00:35,619
Už od objevu ruin chrámu
jsme měli důvod myslet si,

6
00:00:35,703 --> 00:00:40,750
že v galaxii existují i jiné
obydlené planety a teď
máme konečně důkaz.

7
00:00:40,833 --> 00:00:44,170
Mně se například ulevilo, že náš
první kontakt, který jsme navázali,

8
00:00:44,295 --> 00:00:47,173
je s rasou lidí, kteří se nám
zdají být velice podobní.

9
00:00:47,256 --> 00:00:50,092
Vy jim možná věříte,
ale já nemohu.

10
00:00:50,217 --> 00:00:53,345
Tak či tak, komandére,
musíme pokračovat.

11
00:01:02,229 --> 00:01:05,858
Posílají jejich nejváženější
tým zástupců.

12
00:01:05,983 --> 00:01:11,322
Jejich vůdce bude nepochybně
skvělý a chytrý vyjednávač.

13
00:01:11,405 --> 00:01:14,075
Musíme udělat vše, abychom
se postavili této výzvě.

14
00:01:14,158 --> 00:01:18,537
Osobně se nemohu dočkat
setkání s takovým géniem.

15
00:01:23,626 --> 00:01:26,212
Nazdar, lidi.

16
00:01:43,687 --> 00:01:46,065
- Hezké.
- Děkuji, plukovníku.

17
00:01:46,190 --> 00:01:48,901
Velmi rádi bychom vás
provedli po našem městě,

18
00:01:49,026 --> 00:01:53,489
ale nejprve bychom si s vámi
rádi pohovořili o našich
společných zájmech.

19
00:01:53,572 --> 00:01:56,242
Tak prosím, prosím,
posaďte se.

20
00:01:59,912 --> 00:02:03,499
Abych řekl pravdu, stále se
snažíme vyrovnat s faktem,
........