1
00:00:03,086 --> 00:00:04,462
AKO SA SVET ROZŠIRUJE

2
00:00:07,882 --> 00:00:10,802
OBJAVTE PRÍBEHY

3
00:00:15,015 --> 00:00:16,850
TÝCH PREDURČENÝCH

4
00:00:18,935 --> 00:00:20,145
Z KTORÝCH BUDÚ

5
00:00:25,300 --> 00:00:29,350
LEGENDY

6
00:00:45,671 --> 00:00:47,005
Kontakt naľavo!

7
00:00:47,089 --> 00:00:49,550
- Čo sa deje?
- Kontakt naľavo!

8
00:01:01,394 --> 00:01:06,775
DESAŤ PRSTEŇOV

9
00:01:08,652 --> 00:01:10,612
<i>Chce, aby ste mu zostrojil
raketu Jericho.</i>

10
00:01:14,449 --> 00:01:15,450
<i>Odmietam.</i>

11
00:01:16,326 --> 00:01:18,036
Keď ju dokončíte, tak vás prepustí.

12
00:01:18,912 --> 00:01:20,163
Neprepustí.

13
00:01:26,086 --> 00:01:27,629
<i>Čo sú zač?</i>

14
00:01:27,713 --> 00:01:29,506
<i>Volajú sa Desať prsteňov.</i>

15
00:01:35,429 --> 00:01:37,681
<i>Niektorí ľudia ma označujú
za teroristu.</i>

16
00:01:39,933 --> 00:01:42,060
<i>Ale ja sa považujem za učiteľa.</i>

17
00:01:43,979 --> 00:01:45,439
<i>Neviete, kto som,</i>

18
00:01:45,522 --> 00:01:47,149
<i>a netušíte, kde som.</i>

19
00:01:48,317 --> 00:01:50,319
Pán Stark.

20
00:01:50,402 --> 00:01:52,696
Kedy už toho
chlapa niekto zabije?

21
00:01:54,114 --> 00:01:57,492
Mandarinovi posielam
taký malý vianočný pozdrav.

22
00:01:58,911 --> 00:02:01,496
<i>Pane, pozbieral som všetky
údaje o Mandarinovi.</i>

23
00:02:01,580 --> 00:02:04,082
Si zbabelec.
Oznamujem ti,

24
........