1
00:00:55,320 --> 00:00:57,834
Všetko pripravené Schultz?
Áno pán veliteľ.

2
00:00:59,240 --> 00:01:02,278
Konvoj príde o 22:00.
To je za pár minút.

3
00:01:02,720 --> 00:01:04,358
Sú väzni zavretí
v kasárňach?

4
00:01:04,560 --> 00:01:07,996
Áno pán veliteľ.
Dokonca som pridal stráže naviac.

5
00:01:08,160 --> 00:01:10,993
Väzni
pokojne spia.

6
00:01:11,160 --> 00:01:15,119
Ako malé deti,
snívajú o kopaní tunelov

7
00:01:15,280 --> 00:01:17,749
a úteku späť domov
aby videli...

8
00:01:18,000 --> 00:01:22,710
Schultz, chcem hlásenie,
nie rozprávku na dobrú noc.

9
00:01:22,880 --> 00:01:24,279
Áno pán veliteľ.

10
00:01:24,680 --> 00:01:26,910
Musí to byť dôležité.
Klink je tam so Schultzom.

11
00:01:27,080 --> 00:01:28,753
Nikdy v noci nevychádza von.

12
00:01:28,920 --> 00:01:31,070
Stará Krv a Koláčik
sa boja tmy.

13
00:01:31,200 --> 00:01:33,919
Pripravovali sa týždeň.
Áno, pripravovali a na čo?

14
00:01:34,040 --> 00:01:36,998
Nešli by do všetkých týchto prác
kým by... Počkajte chvíľu.

15
00:01:42,320 --> 00:01:44,755
Služobné auto a nákladiak.

16
00:01:49,280 --> 00:01:52,352
Neviem čo sa deje.
Čo je v tých škatuliach?

17
00:01:52,840 --> 00:01:55,992
Zbrane. Munícia, možno.

18
00:01:56,360 --> 00:01:58,920
Nie, škatule majú nesprávne tvary.

19
00:01:59,120 --> 00:02:03,114
Prečo tí civilisti? A prečo to tak
strážia, čo to je?

20
00:02:03,280 --> 00:02:06,352
Páni, som zvedavý.
Nemôžeme sa tam dostať.

21
00:02:06,560 --> 00:02:08,312
Nikdy by sme neprešli cez strážené dvere.

22
........